Publisert: 01.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Skjetlein best på gris i år

Skjetlein er årets Husdyrtreffvinner på gris. Helene Roli, Mia Melum og Eva Karin Halseth leverte den beste oppgaven på gris i årets Husdyrtreff, tett fulgt av Mære Landbruksskole.


Skjetlein best på gris i år

Skjetlein er årets Husdyrtreffvinner på gris. Helene Roli, Mia Melum og Eva Karin Halseth leverte den beste oppgaven på gris i årets Husdyrtreff, tett fulgt av Mære Landbruksskole.

Hvert år tilbyr Nortura, Tine, Geno og Norsvin et undervisningsopplegg og kunnskapskonkurranse for elever ved de videregående naturbruksskolene. Elevene utfører oppgaver i grupper, og velger selv om de vil arbeide med storfe, sau eller svinehold. Årets oppgave om svinehold bød på en gårdsbskrivelse med driftsopplegg, utskrifter fra Ingrisweb/årsstatistikk på et anonymisert bruk, samt en link film på You tube om rutiner rundt bedekking. Ut i fra dette skulle elevene vurdere drifta og resultatene. Deretter skulle de finne forbedringsområder, og komme med forslag til tiltak og rutiner for å forbedre resultatene i produksjonen. Målet er å komme opp blant de beste i Ingris. Oppgaven hadde også en regneoppgave som gikk på hvor mye en kan spare i kroner og øre på å redusere fôrforbruket, og en samvirkerelatert oppgave. De skolene som deltar i Husdyrtreff kan også få representanter fra organisasjonene til å holde foredrag for elevene.

 

Gode forslag til tiltak

I år var det Helene Roli, Mia Melum og Eva Karin Halseth ved Skjetlein videregående skole som leverte den beste oppgaven på gris i årets Husdyrtreff. Oppgaven var som sagt tredelt. De leverte en solid besvarelse der de trakk fram de dårligste sidene ved drifta på oppgavebruket, og kom med gode forslag til hva besetningen bør gjøre mer med. Gruppa har foreslått, begrunnet og vurdert mange tiltak som kan settes i verk i besetningen for å bedre resultatene. Den viser også at den har satt seg godt inn i samvirketanken og formålet med den. Samt utfordringen i at samme aktør er mottager og markedsregulator. En representant for Norsvin Trøndelag vil overrekke vinnerelevene premier på skolens avslutning i juni.

 

Skjetlein best i år

Det var i år totalt syv besvarelser på gris, pluss to fra voksenagronomkurset på Jønsberg (disse er ikke med i den ordinære konkuranssen). Økende interesse for gris er gledelig. I fjor var det kun fire besvarelser. En solid andreplass etter Skjetlein gikk til Mære Landbruksskole. Øksnevad videregående tok tredjeplassenen, og Tomb og Senja videregående skoler delte fjerdeplassen. Sjette og syvendeplass gikk til henholdsvis Stabekk og Mosjøen videregående. Alle leverte gode besvarelser, og det var tydeligvis lagt mye jobb ned i dem. De to besvarelsene fra voksenagronomkurset på Jønsberg var også solide.