Publisert: 14.04.2018 Oppdatert: 14.08.2018

Stikkord: ,

Skjerper smågriskravene

I et brev av 9. april til produ­sentene skjerper Norura inn kravene til smågris. Kravene er for så vidt de samme som tidligere, men slakteriet ønsker å praktisere dem strengere. Dette gjelder særlig halebitt gris.


– Har grisen kort hale, skal den ved levering være behandla og halen skal være grodd. Åpent halesår skal ikke leveres. Dette er å betrakte som sjuke og skadde dyr, og de skal i henhold til regelverket behandles. Det er heller ikke lov til å transportere gris med åpent halesår i henhold til transportforskriftene. Har en slike griser må de tas hand om i smågrisbesetningen til halen er skikkelig grodd. Når puljer med smågris blir levert skal de ha jevn størrelse. Gris under 25 kg bør ikke leveres uten at det er avtalt med mottaker, heter det i brevet fra Norura. Selskapet planlegger også øke trekket for omsetning av smågris.