Publisert: 11.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Skjerper slakterutiner for gris

Nortura Forus skjerper rutinene for avlivning av gris etter at fabrikken mottok et vedtak fra Mattilsynet 5. februar.


Skjerper slakterutiner for gris

Nortura Forus skjerper rutinene for avlivning av gris etter at fabrikken mottok et vedtak fra Mattilsynet 5. februar.

 

Vedtaket gjelder en gris som ikke var tilstrekkelig avlivet etter bedøving, og som Mattilsynet dermed måtte avlive.

– Forholdet som Mattilsynet korrekt har påpekt, er alvorlig. Vi setter nå i verk tiltak for å forhindre at noe liknende skjer igjen. Det slaktes i overkant av 800 griser på Forus fabrikken hver dag, noe som tilsvarer 210.000 griser i året. Alle medarbeidere i Nortura har sterkt fokus på dyrevelferd. Derfor er ekstra ille når våre strenge rutiner blir brutt, sier informasjonssjef Grethe Skundberg i Nortura.

Det blir nå satt i verk tiltak ved fabrikken. Samtlige medarbeidere i slakteområdet har på ny gått gjennom rutiner og regelverk. Den enkelte gris skal følges opp bedre for å ha sikkerhet for at den er tilstrekkelig bedøvet, og at den blir riktig avlivet. Grisene får en jevn konsentrasjon av gass og bedøvingstid.