Publisert: 19.01.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Skjerpede krav til retningslinjer

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) reviderte sine retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag sist i mars 2009.

 


Skjerpede krav til retningslinjer

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) reviderte sine retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag sist i mars 2009.

 

Disse retningslinjene innskjerper tidligere retningslinjer for arealbruk og sikring i flomutsatte områder og fareområder langs vassdrag. De nylig vedtatte endringene i plan- og bygningsloven gir nye virkemidler for å ta hensyn til naturfarer, som for eksempel faren for kvikkleireras. Såkalte hensynssoner tas i bruk som et nytt verktøy, og planmyndighetene må sørge for at risiko- og sårbarhetsanalyser gjennomføres for et planområde. Det er også utarbeidet en teknisk veileder for utredning av kvikkleireskredfare