Publisert: 23.02.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Skeptiske svineprodusenter

– Jeg liker best dagens kastreringsregime, sier slaktegrisprodusent. – Jeg er ikke entydig negativ til vaksine mot rånelukt, men er litt skeptisk, sier kombinertprodusent.


Skeptiske svineprodusenter

– Jeg liker best dagens kastreringsregime, sier slaktegrisprodusent. – Jeg er ikke entydig negativ til vaksine mot rånelukt, men er litt skeptisk, sier kombinertprodusent.

To svineprodusenter Svin snakket med reagerer negativt eller avventende til vilkårene næringa nå har satt for bruk av den nye vaksinen mot rånelukt. – Jeg har ikke regnet på hva dette vil bety for produksjonen min økonomisk. Men jeg reagerer umiddelbart litt negativt på det økonomiske trekket per kilo og den kraftige bøtelegginga av produsenter som foreslås, sier Tone Skadsem Gran. Hun driver kombinert svineproduksjon sammen med mannen Bjørn Erik på gården i Andebu i Vestfold. De selger omtrent halvparten av smågrisene de produserer.

 

Fungerer greit i dag

– Jeg synes egentlig at dagens kastreringsregime fungerer ganske greit. Jeg er veldig redd for hva som kan skje hvis det kommer kjøtt med rånelukt og smak ut til forbrukeren, og spørsmålet er hvor sikre vi kan være med vaksinering i stedet for dagens kastrering. I min daglige praksis ser jeg også at enkelte dyr glipper i rutinene. Det kan naturligvis være aktuelt å vaksinere de som glipper igjennom kastreringsprosessen og dyr med brokk eller kryptokisme for seg for å unngå at hanngriser slipper igjennom. I så fall kan jeg fôre dem fram sjøl og selge de andre videre til slaktegrisprodusenten, sier Tone Gran. I dag bruker Grans halvannen time på å kastrere 48 kull. Hun har en følelse av at kostnadene ved bruk av vaksine med dyrlegebesøk to ganger og det strenge økonomiske strafferegimet kan bli vanskelig å forsvare.

 

– Fortsett som i dag

På Voll i Rogaland driver Helge Sveinsvoll ren slaktegrisproduksjon av 2100 griser i året. Han sier dette etter å ha lest vilkårene; – Jeg liker best dagens regime. Rent praktisk ligger det til rette for at jeg kan gjennomføre dette med noenlunde god oversikt i grisehuset her hos meg. Vi kjønnssorterer grisene, og nesten halvparten av kastratene går først til slakteriet. Men jeg reagerer på et trekk på 50 øre per kilo kombinert med bøter og gebyrer på 25 000 kroner og avregning av alle grisene som råne hvis det skulle bli en glipp. Dette blir å flytte hele ansvaret over på produsentens hånd. Hvis jeg leverer 1000 råner i året på 92 kilo så tilsvarer bare kilotrekket nærmere 50 000 kroner i året. Jeg har mest tro på at kastreringen skjer som i dag, sier Sveinsvoll.