Publisert: 20.02.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Skal produsere 75 000 griser i året

CC Morgan i Minnesota er den største avlsbesetningen knyttet til Norsvins avlssystem noensinne. Med 3000 Norsvin landsvinpurker blir årsproduksjonen her fort 75 000 griser. Formeringsbesetningen eies av fem svineprodusenter.


Skal produsere 75 000 griser i året

CC Morgan i Minnesota er den største avlsbesetningen knyttet til Norsvins avlssystem noensinne. Med 3000 Norsvin landsvinpurker blir årsproduksjonen her fort 75 000 griser. Formeringsbesetningen eies av fem svineprodusenter.

Tore Mælumsæter Bertha, Minnesota Besetningen ligger nokså øde til, en times kjøring nord for Alexandria, nordvest i delstaten. Her skal det da heller ikke være enkelt for uvedkommende å komme seg innenfor dørene. Biosikkerhet har topp prioritet her, og de ansatte drilles i gode rutiner og evne til observasjon. Skal de ha med seg brus og mat inn i anlegget, må dette puttes i en spesiell beholder som desinfiserer og klarerer innholdet. Ingen får ta med mobiltelefoner inn. Veiene inn er stengt, og alle ansatte må parkere 150 meter unna. Dørene er stengt med kodelåser. Alle må naturligvis dusje når de går inn og ut. CC Morgans sjåfører må tre på seg plastikkposer på bena før de kan gå ned fra bilen og ut på bakken. Bakken skal ikke berøres av urene sko eller klær. Det er 17 kilometer til neste grisefarm.

Profesjonelt driftsselskap

Det er et stort og profesjonelt selskap med mange veterinærer og andre ansatte, Suidae (se egen sak), som styrer og overvåker alt som har med produksjon og drift å gjøre, inkludert helse, smittesikring og forholdet til ansatte. Bak byggingen og etableringen av CC Morgan, står fem bønder fra regionen. Bakgrunnen for samarbeidet med CC Morgan var PRRS-utbruddet i Norsvins tidligere formeringsbesetning Birchdale i 2010. Derfor tas det enda strengere forholdsregler når det gjelder smittebeskyttelse og sikkerhetstiltak enn det som ble gjort ved Birchdale.

«Elsker jobben min»

Hver uke vil det grise 120 purker i besetningen, så det stilles store krav til daglig leder Steve Bartlett, Shelly Norgren og de andre som har det daglige ansvaret for drifta på stedet. Bartlett flytter med familien sin til området, og flere ansatte har flyttet til eller bor i rimelig avstand fra arbeidsstedet. -Jeg elsker å jobbe her og med disse dyra. Landsvinpurkene er veldig gode mødre. De eter godt, og vi får mange fine grisunger. Og så kysser de meg, sier Shelly, som jobber i fødeavdelingen.

Lang fartstid

Også sjefen hennes, produksjonsleder Steve Bartlett, synes det har blitt veldig fine arbeidsforhold på CC Morgan. Han viste sin interesse for griser allerede som gutt. -Jeg startet med fire purker av hvit landrase under enkle forhold i 1979 i Titanca, Iowa. Vi hadde varmelamper husker jeg, og jeg likte å stelle purkene og smågrisene. Ved siden av kjørte jeg lastebil, og jobbet litt i grisehus for andre. Etter hvert fikk jeg større arbeidsoppgaver i et større svineoppdrettsselskap. Jeg hadde vokst opp med grunnleggeren av Suidae, og han trakk meg raskt inn i driftsselskapets organisasjon og arbeidsoppgaver. Det var også Suidae som ville ha meg til å ta ansvar på CC Morgan. Jeg hadde jobbet i mange gamle og kummerlige hus så lenge at det fristet med noe som var nytt og moderne. Her på CC Morgan trives jeg veldig bra. Vi hadde litt trøbbel med fôringsanlegget i starten, men nå går alt bra. Vi tar unna de svakeste grisungene, og bruker tid både på purkene og grisungene. Alle tørkes for eksempel etter grising, sier Steve Bartlett.

Mange purker å selge

Det er alltid utfordrende å starte en ny besetning i en ny bygning med nytt mannskap. Men så langt har starten vært bra. Drektighetsprosenten ligger på over 90. Det avvennes i gjennomsnitt over 11 smågriser per kull, og det er bra siden det så langt kun har vært ungpurker. Suidae ser allerede at ungpurkene melker veldig godt og avvenner store og fine smågriser. Så langt har avvenningsvekta i gjennomsnitt vært over 7 kg. De avvenner ved tre ukers alder. Med en samlet årsproduksjon på 75 000 griser i året fra de 3000 rene landsvinpurkene regner Norsvin med at omsetningen av ungpurker fra CC Morgan vil ligge på godt over 30 000 per år. Besetningen er egenrekrutterende, og skal produsere Norsvin LY-purker for livdyrsalg. I alt 3 000 purker inngår i CC Morgan sitt system, der 90 prosent benyttes til produksjon av LY-kull, mens ca. 10 prosent blir rene landsvinkull for opprettholdelse av landsvinkjernen. Landsvinpurkene i besetningen skal igjennom felttest tilsvarende purkene i norske avlsbesetninger. Med unntak av muskel- og spekkmåling, skjer unggrismåling etter norsk modell med veiing og eksteriørbedømming. Det store datamaterialet Norsvin vil få fra CC Morgan framover har stor verdi i avlsarbeidet. Den første grisinga i formeringsbesetningen var i desember i fjor.