Publisert: 21.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Skal overvåke soppgifter i korn

Sammen med kornbransjen i Norge skal Bioforsk Plantehelse etablere et overvåkningssystem for å hindre at korn med soppgifter skal komme ut i markedet.


Skal overvåke soppgifter i korn

Sammen med kornbransjen i Norge skal Bioforsk Plantehelse etablere et overvåkningssystem for å hindre at korn med soppgifter skal komme ut i markedet.

 

En ny analysemetode eller hurtigtest blir et viktig verktøy for å oppdage Fusarium eller toksiner i kornpartier før de leveres fra produsent. Undersøkelser viser at forekomst av mykotoksiner er et økende problem i mange land i verden, også i Norge. Ved å etablere en overvåkningstjeneste, kombinert med en ny hurtigpåvisningsmetode, vil en kunne ta prøver og analyser av kornpartier fra risikoområder før de leveres fra gården. Partier med uønsket innhold av mykotoksiner vil dermed kunne sorteres ut før de går til mat eller fôr.

Forsker Guro Brodal ved Bioforsk Plantehelse sier at det også skal etableres et regelverk med grenseverdier for toksiner i nær framtid.

– Forutsatt en vellykket dyrkingsstrategi, vil kornprodusenter og kornkjøpere få mindre problemer med ikke-omsettelige kornpartier når regelverk med grenseverdier for toksiner etableres, sier Brodal.

Planen er å samle og systematisere kunnskap om dyrkingsforhold og klima som påvirker Fusarium-angrep.

– Dermed kan vi etablere et varslings- og overvåkningssystem på regioneller gardsnivå. I tillegg kan vi lage en dyrkingsveiledning med beskrivelse av optimale dyrkingsstrategier for lavest mulig risiko for angrep av Fusarium og utvikling av toksiner i åkeren, sier hun.

Ulike sprøytestrategier skal også prøves ut, og Brodal vil kartlegge om det er fare for spredning av nye og aggressive varianter av Fusarium graminearum med såkorn.