Publisert: 05.05.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Sju prosent sluttet i fjor

To år med markedsoverskudd og dårlig økonomi for svineprodusentene har satt sterke spor. I fjor sluttet drøyt sju prosent av produsentene med purker.


Sju prosent sluttet i fjor

To år med markedsoverskudd og dårlig økonomi for svineprodusentene har satt sterke spor. I fjor sluttet drøyt sju prosent av produsentene med purker.

I 2014 sluttet hele 7,2 prosent av svineprodusentene som hadde purker, mens purketallet gikk ned med 6 prosent. De gjenværende produsentene har en svært høy effektivitet. Dagens purker produserer nå hele 38,4 prosent mer kjøtt enn for ti år siden, og forbruket av kraftfôr for å produsere en kilo med svinekjøtt er redusert med 4,6 prosent i samme periode.

 

Halvert på ti år

Tallene fra søknad om dyretallstøtte per 01.01.15 forteller i klartekst at strukturendringen fortsetter ufortrødent videre. De siste åra har vært ekstra tøffe for næringen. Ved siste nyttår hadde vi kun 1076 svineprodusenter med avlspurker her i landet, mens antallet for ti år siden var det dobbelte.

 

Under 50 000 avlspurker

For første gang i historien har vi under 50.000 avlspurker her i landet, nemlig 49099. I løpet av de siste ti årene er purketallet redusert med 19,3 prosent. Den gjennomsnittlige besetningstørrelsen er nå på 45,6 avlspurker (tilsvarer ca. 59,3 årspurker). For ti år siden hadde besetningene et snitt på 29 avlspurker, og det ble til sammen produsert114.000 tonn med svinekjøtt her i landet. I fjor ble produsert 129.000 tonn på 38,4 prosent færre mordyr. Hovedårsaken til den økte effektiviteten skyldes dyktigere svineprodusenter og utvikling av dyrematerialet. Svinenæringa kan med andre ord vise til en effektivitetsvekst få andre kan måle seg med.

 

Spesialisering

I 2014 ble 63,2 prosent av smågrisene solgt til spesialiserte slaktegrisprodusenter. For 10 år siden ble kun 52,4 prosent av smågrisene omsatt. Ved siste nyttår hadde vi 1187 spesialiserte slaktegrisprodusenter, mens vi for ti år siden hadde 1862 stykker. 1,6 prosent av slaktegrisprodusentene sluttet i fjor. Det ble i snitt slaktet 823 slaktegris per slaktegrisbesetning i 2014. Det er her verdt å merke seg at produsentene som leverer over 700 slaktegris, i antall utgjør 44 prosent, mens de i volum utgjør hele 85 prosent.

 

Mye å gå på

Ut fra statistikken over søknad om dyretallsstøtte er det svært få svineprodusenter som stanger i taket når det gjelder dagens konsesjonsgrenser. Det er grunn til å anta at cirka 22 prosent av produsentene med purker har konsesjon, eller produserer opp mot konsesjonsgrensa. Dette volumet utgjør cirka 40 prosent. Tilsvarende tall for de rene slaktegrisprodusentene er cirka 35 prosent av produsentene og 65 prosent av volumet.