Publisert: 27.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Sjekklista viser deg om du er a jour

Det er fort gjort å taste feil når produksjonsdata skal registreres. For å fange opp ulogiske og manglende registreringer har In-Gris ei liste som sjekker data i forbindelse med inntasting.


Sjekklista viser deg om du er a jour

Det er fort gjort å taste feil når produksjonsdata skal registreres. For å fange opp ulogiske og manglende registreringer har In-Gris ei liste som sjekker data i forbindelse med inntasting.

 

Både ved beregninger av produksjonsrapporter og data til sentrallageret er det viktig at alle nødvendige opplysninger er registrert korrekt. Det er uunngåelig at det gjøres noen feiltastinger i forbindelse med registrering av produksjonsdata i dataprogrammer. Det er mange tall og andre opplysninger som skal tastes på en gang, og registreringen skjer i mange tilfeller i raskt tempo. For at vi skal få brukbare styringslister, beregne riktige produksjonsresultater og sende korrekte opplysninger til sentralt lager er det nødvendig med en form for kontroll i programmet. Sjekklista er et godt hjelpemiddel til å rette opp åpenbare feil, samt å avsløre manglende registreringer eller feil. En kikk på purkeoversikten vil også raskt gi deg et bilde av om noe mangler eller ikke. Datauttrekket til sentralt lager stoppes automatisk dersom det er åpenbare feil.

 

SJEKKLISTE

Både ved kjøring av sjekkliste og ved uttrekk av data til sentralt lager kjøres programmet logiske datasjekk. Det dreier seg i stor grad om å kontrollere at rekkefølgen på registreringene hos de enkelte purkene er sannsynlig. Det skal for eksempel være en bedekning før grising eller ei grising før avvenning. Programmet sjekker også om avstanden mellom to hendelser er sannsynlig. Du vil da få beskjed om at enkelte purker har en unormal lang drektighetstid eller lang tid mellom avvenning og bedekning. Det skilles mellom tilfeller der programmet helt klart forstår at noe er feil og hendelsesforløp som er usannsynlig, men som ikke nødvendigvis må være feil. Hendelser i den siste kategorien settes som en A (advarsel) på sjekklista og feil som F. Advarslene baseres i hovedsak på hva som er satt som forventet dietid, drektighetstid og lignende i planen. Det som utløser beskjed om feil på sjekklista er hendelser og intervaller som ligger utenfor fast programmerte grenser i programmet. Gjør det til en god regel å kjøre sjekklista før beregning av produksjonsrapport, og rett deretter opp eventuelle feilregistreringer. Dette gjøres for å sikre at nøkkeltallene på rapporten er riktige. Alle F’er må rettes før oversendelse av data til sentralt lager.

 

SJEKK AV DATA I FORBINDELSE MED INNTASTING

Dersom du registrerer fortløpende og er rimelig a jour med registreringene til en hver tid kan det være greit å få programmet til å sjekke registreringene i forbindelse med inntasting. Skjer derimot registreringene i større bolker slik at rekkefølgen av registreringen hos det enkelte dyr ikke er riktig før alle registreringene gjort, er det lurt å stille av denne funksjonen med sjekk ved inntasting. En løpende sjekk i en slik situasjon fører til at meldinger kommer opp hele tiden og skaper unødig irritasjon. I slike tilfeller er det bedre å ta en grundig gjennomgang av det som er listet opp på sjekklista når registreringsrunden er ferdig.

 

KJØRING AV SJEKKLISTE

1) Velg fanen ”Oppgjør” eller ”Registrering” og deretter ”Sjekkliste”.

2) I bildet ”Sjekkliste” fylles feltet ”Fra dato for advarsler” ut med en dato så langt tilbake at du sikrer at alle usannsynligheter blir avdekket. Sett gjerne datoen til ett år tilbake så er du sikker. Dersom du er a jour med registreringene så sett merket utenfor ”Sjekk mot dags dato”

3) Klikk til slutt på knappen for ”Vis” eller ”Skriv ut”. Er det noen bemerkninger på lista som du skal sjekke opp og eventuelt rette så er det lettvint å skrive ut lista.

 

PÅ OG AVSTILLING AV SJEKK I FORBINDELSE MED REGISTRERING

1) Gå til fanen ”Besetning” og deretter ”Purker”

2) Klikk på knappen ”Øvrige alternativer” nederst i bildet

3) I bildet ”Alternativer” skal det være hake i feltet foran ”Registreringer sjekkes i forbindelse med inntasting” derom denne sjekken ønskes, ellers skal dette feltet være tomt.

Eksempel på beskjed under tasting av utmelding på en dato tidligere enn avvenning. Purka må med andre ord være avvent før den utmeldes for at dataene skal bli riktige.