Publisert: 07.10.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Sjekkheftet

Sjekkheftet er ikke dødt og begravet! Sjekkheftet er nemlig navnet på Norsvins nye studiehefte som nå er klart.

 


Sjekkheftet

Sjekkheftet er ikke dødt og begravet! Sjekkheftet er nemlig navnet på Norsvins nye studiehefte som nå er klart.

 

Og årets tema er evig aktuelt for alle svineprodusenter. Det dreier seg om å sikre gode daglige rutiner i grisehuset, både i smågris- og slaktegrisproduksjonen. – Håpet er at den enkelt skal utvikle helt konkrete daglige rutiner for gjøremålene i grisehuset. Vi ønsker at produsentene skal komme sammen for å diskutere rutiner og dele erfaringer med hverandre. Bedre rutiner vil gi bedre og mer stabile produksjonsresultater, noe som igjen vil sikre lønnsomheten. Vi håper dette også skal gi en bedre og tryggere hverdag for svineprodusentene, sier Målfrid Narum og Ivar Aanekre i Norsvins fagavdeling. De håper at studieheftet vil hjelpe kursdeltagerne fram på veien mot ”beste praksis”, at de lager seg et sett med sjekkpunkter/ stikkord for de ulike avdelingene i grisehuset. Og endringer i rutiner må drives av motivasjon og forståelse av hvorfor det enkelte tiltaket er viktig. Kunnskapen fra tidligere kurshefter, Norsvinskolebesøk og egne erfaringer må konkretiseres og bringes inn i grisehusets daglige gjøremål. Mange har mye kunnskap, men ofte skorter det på systematikken i gjennomføringsfasen. ”Sjekkheftet” presenteres i form av et kurshefte, DVD og skjemaer til hjelp på Norsvins hjemmeside. PDF-filer av tidligere studiehefter vi også følge med. – Vi vil ikke presentere en fullstendig mal eller fasit for optimal svineproduksjon. Men vi oppfordrer den enkelte deltaker tar å ta stilling til hvilke rutiner som er aktuelle i sitt grisehus og lager et system for å sikre at disse gjennomføres, sier Narum og Aanekre.Prisen for studiehefte inkludert DVD er kr 220 eksl. porto. Studieopplegget kan som vanlig bestilles gjennom Bygdefolkets studieforbund tlf 22 05 48 30, eller http://www.bsfstudie.no