Publisert: 24.11.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Sjekk tørrstoffprosenten din

– Jeg elsker tørrstoffmåleren min. Og jeg er forbauset over at ingen produsenter i Norge bruker slike. I Nederland gjør nesten alle det, sier svinefôrekspert Wout Mutsaers.


- Sjekk tørrstoffprosenten din

– Jeg elsker tørrstoffmåleren min. Og jeg er forbauset over at ingen produsenter i Norge bruker slike. I Nederland gjør nesten alle det, sier svinefôrekspert Wout Mutsaers.

Moelv, Hedmark Fra hjemlandet Nederland har Mutsaers lang fartstid fra svinefôrbransjen. Både som svineprodusent sjøl, fôroptimerer og selvstendig fôringsrådgiver for nederlandske svineprodusenter. Nå har Wout Mutsaers gjort nordmann av seg, og jobber som fagsjef svinefôr hos Strand Unikorn ved kontoret i Moelv. De har mer enn halvparten av svinefôrmarkedet i Mjøsdistriktet. Herfra har dessuten Mutsaers kort vei til norske fjell som han setter veldig høyt.

 

Mange bruker alternativer

– Jeg har møtt nesten alle kundene våre i Mjøsdistriktet, og over halvparten av dem bruker alternative fôrmidler. Store kunder bruker som regel mer av dette enn andre. Men det er kanskje bare 10 prosent av dem som virkelig går inn i detaljene for å få de beste resultatene. Jeg tror mange har mye å gå på når det gjelder å bruke produksjonsresultatene for å optimere blandingene sine enda bedre. Små endringer kan gi store økonomiske utslag ved at kostnadene reduseres, sier Mutsaers.

 

Tørrstoffmåling er enkelt

Noen bruker myse, noen bruker poteter, noen bruker miljøfôr, og noen bruker kanskje en blanding av dette. – Både produksjonsresultater og fôrsammensetning vil variere fra produsent til produsent. Hvis bonden har griser som vokser 1000 gram i døgnet er det kanskje mindre å gjøre. Det som er viktig da er å sørge for at vedkommende ikke plutselig får dropp i produksjonsresultatene, altså definere mulige feilkilder og treffe tiltak for å unngå at de får plutselige fall i produksjonsresultatene. Mitt spørsmål til de fleste er dette, enten vi snakker om poteter, brød eller andre alternative fôrmidler; hva er tørrstoffinnholdet i det som serveres? Tørrstoffinnholdet er dessuten noe som raskt kan endre seg, og dermed næringsverdien og økonomien. Tørrstoffmåling er raskt og enkelt. Ta for eksempel myse. Hvis tørrstoffinnholdet endrer seg fra tre til seks prosent så betyr det at næringsverdien er dobbelt så stor. Det er ikke en liten forskjell, men en stor. Det handler om riktig tørrstoffinnhold og nøyaktig vurdering av næringsverdien i tørrstoffet. Og da skal tilskuddsfôr supplere det som mangler, sier Mutsaers.

 

Muskler og fett

Han tar utgangspunkt i det bonden faktisk har og bruker, slik at tilskuddsfôret alltid tilpasses de alternative fôrmidlene. Gjøres tingene riktig? Blandes det riktig? Tørrstoffinnholdet må sjekkes hele tida. Og hva betyr dette for prisen? – Tilvekst, fôrforbruk og kjøttprosent er beregnete tall som sier noe om innholdet av fett og muskler. Det betyr at kjøttprosenten egentlig forteller meg ganske lite. La oss tenke oss at gjennomsnittlig kjøttprosent i Norge er 61. Så er jeg i besetning A som har kjøttprosent 61. Deretter besøker jeg besetning B som også har 61 i kjøttprosent. Er de da like gode? Jeg oppfordrer alltid bonden til å skaffe seg tall fra slakteriet som viser fett og muskelmassen. Hvis besetning A har 10 millimeter spekk og 50 millimeter muskler og en kjøttprosent på 61, så skal bonden gi mer mat og bedre blanding fordi de ikke har nok muskler. Naboen i besetning B har også kjøttprosent på 61. Men her er det 12 millimeter fett og 60 millimeter muskler. Da er det bedre å fôre grisene litt mindre på slutten, sier Mutsaers.

 

Forskjellige råd ved lik kjøttprosent

– Til to produsenter med kjøttprosent på 61 kan jeg altså råde den ene til å fôre mer og den andre mindre. Hvis muskelprosenten er god så er jobben gjort, og dette slår inn i produksjonsøkonomien. Ved å få tak i tallene for fett og muskelmasse er det lettere å optimere riktig. – – Er det lett å få tak i disse tallene? – Hos ett slakteri kan det være lettere enn hos et annet. Men jeg anbefaler altså slakteriene og svineprodusentene å gjøre dette for å få optimal fôring. Det kan være en måte å redusere kostnadene på og øke kjøttprosenten. Produsentene må tåle å forholde seg til noen flere tall, men vanskelig er det ikke, sier Wout Mutsaers.