Publisert: 01.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Sjekk DB og finn fokus!

Vil du være blant de beste svineprodusentene? Da må du finne dekningsbidraget og nøkkeltallene for produksjonen din. Deretter må du rette søkelyset mot områder hvor du er dårligere enn de beste.


Sjekk DB og finn fokus!

Vil du være blant de beste svineprodusentene? Da må du finne dekningsbidraget og nøkkeltallene for produksjonen din. Deretter må du rette søkelyset mot områder hvor du er dårligere enn de beste.

 

Dette var hovedbudskapet til Jacob Dall under svinekongressen i Herning. Dall, som representerer Sønderjysk Svinerådgivning, utfordret svineprodusenter som ønsker å ligge langt framme på denne måten;

– Vil du som svineprodusent tilhøre superligaen, må du hele tiden stille deg kritisk til oppnådd økonomisk resultat, og hele tiden lete etter måter å gjøre det enda bedre på, sa han.

 

FOCUSFINDER

Det er blitt utviklet spesielle dataprogrammer for dette også. De består av to deler, en del som regner ut dekningsbidraget (DB-sjekk), og en del som kalles FocusFinder. Den siste delen av programmet gir overblikk og grunnlag for å sammenlikne produksjonstekniske faktorer. I tillegg gir det deg en slags karakterindeks når det gjelder økonomisk potensialet i besetningen, sett i forhold til andre besetninger. Du kan altså sammenlikne deg med valgte referansegrupper, produsenter som har liknende produksjon som deg, og produsenter som har større eller mindre besetninger. Tallverdiene her er basert på den landsomfattende produksjonskontrollen (tilsvarende In-Gris i Norge).

 

SAMMENLIKNING

Å forholde seg kritisk til egne resultater krever at en har adgang til et troverdig og sammenliknbart referansegrunnlag. DB-sjekk gir et meget detaljert bilde av et stort antall faktorer i både egen og andres svineproduksjon. DB-sjekk er utviklet av en rekke lokale svinerådgiverkontorer, og tilbys landsdekkende. Hvert halvår blir resultatene fra DB-sjekken gått igjennom. Alle økonomiske forhold i produksjonen tas med, inkludert arbeidstidsforbruk og lønnsutgifter. Tallene blir nøye kontrollert og avstemt så en er sikker på at kvaliteten er god. Det er naturligvis viktig for å få så riktig sammenlikningsgrunnlag som mulig.

I DB-sjekk presenteres så besetningens resultater samen med gruppens gjennomsnitt og gjennomsnittet av de fem med best dekningsbidrag i gruppen. Dessuten settes alle enkeltfaktorer opp i en stor tabell, slik at produsent og rådgiver kan analysere hvilke områder hvor forbedringspotensialet er størst.

En vil her se store forskjeller besetninger i mellom:

Dekningsbidrag per årspurke

5500 kr

Salgspris, smågris kr/stk

120 kr

Avvente smågriser per årspurke

9 stk

Arbeidstimer per årspurke

5 timer

Arbeidslønn per årspurke

1700 kr

Eksempel på forskjeller mellom besetninger i gruppen.

 

OPPFØLGING

Å analysere tallene sine en enkelt gang har liten hensikt, fordi en må vurdere resultatene over lengre tid. Det må jobbes langsiktig. Vil du ligge helt i fronten må du hele tiden analysere resultatene dine, og peke ut satsingsområder og legge handlingsplaner der etter. Når målet er nådd etter en tid, pekes det ut nye satsingsområder. Dette er en kontinuerlig prosess for stadig å bli bedre.

 

HVA MED PRODUSENTER I NORGE?

Jeg vet at det jobbes med tilsvarende problemstillinger flere steder her hjemme også. Men målet må være å få med flest mulig. Da blir tallgrunnlaget større, og en kan lettere sammenlikne seg med produsenter andre steder i landet. Norsvin har blant annet regnet ut marginalverdier på mange nøkkeltall, så mulighetene for å utvikle egne analyser er til stede. Sender derfor utfordringen videre til produsenter og regnskapskontorer i vårt vidstrakte land. Lykke til!