Publisert: 28.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Sint på Mattilsynet i nord-Østerdal


Sint på Mattilsynet i nord-Østerdal

 

Et av kjøttbransjens mest spennende spekeskinkeprosjekter gjennom tidene står i fare for å gå fløyten. Det såkalte ensymgrisprosjektet (Svin 3/06), hvor skinker fra 82 norske purker er sendt til henholdsvis Spania og Tynset for å få spansk og norsk aroma, kan bli mer eller mindre ødelagt av Mattilsynet i nord-Østerdals praksis i kjølvannet av E.coli 0103-saken. Det lokale tilsynet vurderte faren for smitte til skinkene i prosjektet som så stor at skinkene ble emballert og forlangt fjernet fra lokalene på Tynset. Lange lister med krav til detaljert håndtering ble forlangt.

Vedtak ble påklaget, og mens tida gikk vokste muggen på skinkene. Nå må en kanskje starte helt på nytt, hvis det lar seg gjøre å reise penger til prosjektet. Fagsenteres direktør Tor Arne Ruud kommenterer dette i Fagsenterets tiddskrift slik; «Nå er jeg sint og oppgitt. Det er positivt at ikke alle sannheter tas for gitt, og at en i mattrygghetsspørsmål legger seg på en føre-var linje. Dersom Mattilsynet for Nord-Østerdalens praksis i denne saken skal legges til grunn, blir det imidlertid svært krevende å framstille ferske matvarer, ja selv varmebehandlete matvarer her i landet. Når Mattilsynet vil vise handlingskraft, er det en forutsetning at beslutningsgrunnlaget er basert på fakta», skriver Ruud blant annet.