Publisert: 26.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Sikter mot to prosent salgsvekst i år

Målet er fortsatt å selge to prosent mer svinekjøtt i år enn i fjor. Men det krever at høstsalget går så det griner, for hittil i år er det ikke solgt mer svinekjøtt enn i fjor.


Sikter mot to prosent salgsvekst i år

Målet er fortsatt å selge to prosent mer svinekjøtt i år enn i fjor. Men det krever at høstsalget går så det griner, for hittil i år er det ikke solgt mer svinekjøtt enn i fjor.

 

Det har ikke skjedd store endringer siden forrige markedsrapport. Tilførslene av svinekjøtt hittil i år er fortsatt seks prosent større enn til samme tid i fjor, mens salget er akkurat like stort som i fjor. Prognosen for i år forutsetter imidlertid en salgsvekst på to prosent. Det vil kreve at høstinnspurten blir forrykende, men direktør Trygve Brandrud i Gilde Norsk Kjøtt er fortsatt ganske trygg på at dette målet skal nås.

– Vi opplever et godt salg om dagen, og for første gang på lenge er det samlete overskuddet av svinekjøtt senket til noe under 4000 tonn. Det går litt gris fra reguleringslagrene, og det er naturligvis bra, sier Brandrud.

Det har i perioder vært litt knapp tilgang på ferskvare, og det kan i utgangspunktet høres negativt ut. Men det har vært nok gris til alle, og det er positivt at det er rullering av lagret kjøtt.

– Du er ikke bekymret for salget?

– Nei, ikke med tanke på om vi får nok kjøtt å selge. På noen møter kan jeg nok få slengt i ansiktet fra enkelte produsenter at de mener å se for lite svinekjøtt i lokalbutikken, og at vi ikke kan levere tilstrekkelig med varer. Jeg har litt vanskelig for å skjønne det, men dette er det andre ledd i verdikjeden enn mitt som vet mer om.

– Tror du reduksjonen i samlet overskudd er en trend som vil fortsette?

– Nei. Gilde har trappet opp aktiviteten noe nå, og vektene heves noe, hvilket betyr litt forsinket levering. Når premieringen av slaktet lettgris opphører 30. oktober så vil vi få en ytterligere forsinkelse i markedet, men kjøttet vil komme. Vi vil nå som før skape grunnlag for den normale vektnedgangen før jul.

– Står prognoseforutsetningene for 2007 fortsatt ved lag?

– Ja, jeg kan ikke se noen endringer her og nå. Ved full målpris er det beregnete overskuddet neste år 11 900 tonn. Hvis vi legger inn en pris som er kr 2,50 under målpris så synker overskuddet til 8400 tonn. Det betyr at så sterk prisnedgang vil ta unna omtrent en tredjedel av overskuddet. Den andre tredjedelen må vi prøve å ta ved produksjonsregulering, og den siste tredjedelen ved eksport. Det store spørsmålet blir naturligvis hvor sterkt vi må bruke prisen for å få overskuddet ned, sier Brandrud.

 

Kjøttmarkedet for gris i 2006 per uke 41

Produksjon/tonn

06/05 %

Import/tonn

Salg/tonn

06/05 %

Balanse/tonn

89 221

106

2152

87416

100

3985