Publisert: 08.09.2021 Oppdatert: 08.09.2021

Stikkord:

Seterkulturen er utrydningstruet

For 150 år siden var det trolig over 100.000 setre i Norge. Ved inngangen til 2021 var det 781 aktive setre igjen, og nesten halvparten av disse vurderer å legge ned.


Bildet: Beitedyrene på setre og støler velger de beste plantene. Dette påvirket næringsstoffer, fettkvalitet og vitamininnhold positivt, og gjør ­setermelken unik.  [Foto: Snorre Haugen/Bygdekvinnelaget.no]

 

Seter og støl er utrydningstruet, og med dem kan også kunnskap om norske mattradisjoner gå i glemmeboken. Seterdrift går mange hundre år tilbake i norsk landbruk. Det foregikk ikke bare til fjells, men også til skogs og på øyer. De negative konsekvensene av at nye bruksmønstre i landbruket har gjort setrene upraktiske eller unødvendige er mange, ikke minst at utmark gror igjen og det biologiske mangfoldet reduseres. Nærmere en ­tredel av artene som står på den norske rødlisten påvirkes negativt av redusert eller opphørt beite.

Unescos verdensarvliste
Norsk Seterkultur har engasjert Rådhuset Vingelen til å utarbeide en søknad for å få seterdrift plassert på Unescos verdensarvliste, et innsamlingsarbeid som ble startet ved nyttår og skal ende i ferdig søknad i 2023.

Kari Stensgaard, senioringeniør ved Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi) i Ås, brukte nærmere åtte år på å kartlegge 1700 norske setre, en rapport publisert i 2017. Den fortalte at 27 prosent av setrene lå ubrukt, 57 prosent ble benyttet som hytter. Bare fire prosent var i aktiv drift med melkeproduksjon i 2015 – 922 setre.

– Det har dessverre blitt færre hvert år siden, sier Stensgaard i dag. Ved inngangen til 2021 var altså tallet 781.

Gamle Oppland og Hedmark har vært tyngdepunktene i seterlandet Norge. 

Norrøn setring

Det kan se ut som setring som driftsform i jordbruket ble tatt med fra Norge til nye norrøne bosetninger på Island, Grønland og Færøyene. På Island var det i norrøn tid setrer over hele øya kort tid etter landnåmet. Seterdrift på Grønland var den av stor betydning for den norrøne bosetningen. På Færøyene forsvant seterdriften allerede i løpet av 1200-tallet, trolig på bakgrunn av en omlegging av jordbruket i retning mer sauehold for produksjon av vadmel og ull som eksportvarer til Norge.

[Kilde: Wikipedia]