Publisert: 05.03.2019 Oppdatert: 05.06.2019

Stikkord:

Topigs Norsvin inn i løvens hule

Ser stort dansk potensiale

Det bekymrer ikke Topigs Norsvin at andre selskapers genetikk kan slå dem på antall levendefødte grisunger. Interessen for robuste purker som kan ta vare på ungene sine øker også i Danmark.


– Vi kan tilføre det danske markedet bærekraftige avlsmål. Hverken for­brukere eller politikere vil finne seg i at 20 – 30 prosent av de totalfødte ­grisene dør før de når slakteriet. Vi ser også økende interesse for mer robuste og bærekraftige produksjonsdyr ute hos produsentene, sier Hans Olijslagers og Daniel Møller i Topigs Norsvin, ­henholdsvis avlssjef og sjef for de ­nordiske landene.

Trapper opp
I dag leverer Topigs Norsvin TN70-ungpurker fra Bovbjerg Genetics og Eskely. Men nå skrus de danske ambisjonene opp et hakk. Det er TN70 som blir satsingsproduktet i det danske markedet. I år vil Topigs Norsvin ansette egne medarbeidere i Danmark. Samtidig regner selskapet med å kunne øke tallet på oppformerings­purker til produksjon av TN70-ung­purker. Levering av sæd til Danmark vil skje fra Norsvins egen rånestasjon i Norge.

Topigs Norsvins konsernsjef Martin Bijl sier dette om utsiktene i det danske markedet;

– Vi har sett på utviklingen i Danmark de siste årene, og analysen er klar. Det er stor etterspørsel etter et genetisk alternativ i det danske markedet. Vårt balanserte avlsmål gir sterkere og mer robuste dyr som bedre greier å ta vare på seg selv. Dette gir både økonomiske og administrative fordeler for svineprodusenten, bedre dyrevelferd, samtidig som de produserer kjøtt av høy kvalitet, sier selskapets CEO ­Martin Bijl.

Rimeligere og bedre
– TN70-purka har flere spener og bedre moregenskaper. I sum gir dette lavere omkostninger per produsert smågris. Man trenger ikke melke­anlegg og arbeidskrevende manuall passing. Det gir også bedre egenavvenning, og bedre utnyttelse av hele grisehusets kapasitet. 60 prosent av TN70-purkene har nå 16 spener eller flere. Jeg tror også at danske slaktegrisprodusenter vil se at sluttproduktet greier seg godt når det kommer til avregningen fra danske slakterier, sier Daniel Møller, ansvarlig for Topigs ­Norsvin i Norden, til Svin.

– Våre analyser viser at det er stor etterspørsel etter et genetisk alternativ i Danmark, sier Hans Olijslagers.