Publisert: 11.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Separering av blautgjødsel

I fjor ble cirka én million tonn blautgjødsel separert i Danmark. Det utgjør cirka tre prosent av all blautgjødsel. Til sammen er 51 anlegg i drift, og 38 % av disse separerer gjødsel fra svin.


Separering av blautgjødsel

I fjor ble cirka én million tonn blautgjødsel separert i Danmark. Det utgjør cirka tre prosent av all blautgjødsel. Til sammen er 51 anlegg i drift, og 38 % av disse separerer gjødsel fra svin.

 

Til sammenligning var det bare fire anlegg i sving i 2002, og ni i 2005. Hovedårsaken til at interessen for gjødselseparering har tatt så mye av er besparelsen på spredeareal. En regner i gjennomsnitt med at en kan redusere spredearealet med 37,5 prosent, eller øke produksjonen med cirka 60 prosent uten å trenge mer spredeareal.

Enkelt fortalt er gjødselseparering at en skiller det tynne ut fra det tjukke i gjødsla. Da får du en væskefraksjon og en fiberfraksjon. Tørrstoffandelen på fiberfraksjonen varierer noe fra typen anlegg, men ligger i snitt på cirka 35 prosent.

I volum vil væskefraksjonen utgjøre ca. 90 prosent, og fiberfraksjonen ca. 10 prosent. I forhold til volumet er næringsinnholdet i fiberfraksjonen høyt. Dette betyr at transportkostnaden for husdyrgjødsel målt per gjødselenhet blir lav. Dette betyr mye når en for eksempel skal transportere bort gjødsel til ledig spredeareal.

I væskefraksjonen er nitrogenutnyttelsen i førsteårs virkning stor, cirka 80–90 prosent. I de fleste tilfeller vil en kunne dekke N-behovet fullt ut i kornproduksjon uten innkjøp av N-gjødsel. En regner da cirka 15 kg N/dekar, og at ett tonn inneholder cirka 4,5 kg N. Med andre ord; hvis du gjødsler 14–15 kg N per dekar tilsvarer det cirka 3,3 tonn væske per dekar.

En forutsetning for å kunne redusere spredearealet i Danmark er at fiberfraksjonen transporteres vekk fra gården. Fiberfraksjonen har et høyt innhold av organisk materiale, fosfor, organisk nitrogen og mikroorganismer. Den er derfor godt egnet som gjødsel og jordforbedringsmiddel.

Forbrenning og utvinnelse av gass er også en aktuell anvendelse. Her vil det trolig skje mye spennende teknisk utvikling i årene framover.

[Kilde: Foredrag av Torben Ravn Pedersen, Landbo Limfjord, og Torkild Birkemose, Landcenteret]

 

 

Andel N i %

Andel P i %

Volum i %

Fiberfraksjon

15-25

40-70

10