Publisert: 12.05.2020 Oppdatert: 12.05.2020

Stikkord:

Sen fasefôring av smågris – skal, skal ikke?

Flere produsenter påstår at det er mye penger å spare på å gå over til et slaktegrisfôr eller svakere smågrisfôr de siste ukene før salg. Våre fôringsforsøk de siste årene viser at det ikke lønner seg. Så hvilken fôringsstrategi skal du velge?


Av Victoria Bøhn Lund, fagsjef svin, Felleskjøpet

Vi i Felleskjøpet ser at dagens smågris har godt av et proteinrikt smågrisfôr helt fram til 30 kg. Dette sikrer god tilvekst og fôutnyttelse hos ung gris med et umodent fordøyelsessystem.

Å redusere proteinnivået i kraftfôret for tidlig ved å bruke slaktegrisfôr vil gi lavere salgsvekter. Samtidig vet vi at et skifte til et svakere smågrisfôr eller sterkt slaktegrisfôr i enkeltbesetninger har gitt økonomiske besparelser uten at produksjonsresultatene rammes i særlig grad. Konklusjonen må derfor være å ha gode registreringer som dokumenterer effekten i din besetning,  både på totaløkonomi og produksjonsresultater. 

Sen fasefôring støttes ikke
Felleskjøpet Fôrutvikling har gjort en grundig gjennomgang av egne og internasjonale fôringsforsøk om fase­fôring gjennomført det siste tiåret, og finner ikke støtte for å fasefôre smågris de siste ukene før salg med dagens genetikk. Fasefôring etter avvenning gir lavere tilvekst og høyere fôrforbruk sammenliknet med enhetsfôring på et proteinrikt smågrisfôr.

Takler enhetsfôring godt
Dagens smågris har et enormt potensiale for tilvekst. Dette ser vi av økning i daglig tilvekst i Ingris og hos testvertene våre (figur 1). I Ingris fra 2010 til 2018 har daglig tilvekst økt med 120 gram (fra 490 til 595 g/dag), og en av Felleskjøpets testverter var oppe i en gjennomsnittlig daglig tilvekst på 618 g/dag! For å utnytte dette tilvekst­potensialet ser vi at smågrisen bør få et proteinrikt kraftfôr i hele smågris­perioden. Dette taler for å bruke ­Format Kvikk 160 helt fram til salg.

Trenger næringskonsentrert kraftfôr
Hos en nyfødt gris rommer mage­sekken kun 30 ml. Det skjer en enorm utvikling de første ukene av grisens liv, men gjennom hele smågrisperioden er magesekken og fordøyelseskanalens størrelse begrensende for hvor mye næring den klarer å ta opp. Derfor skal en smågris få et kraftfôr som er konsentrert på alle næringsstoffer, også energi og protein. I tillegg har et smågrisfôr et protein tilpasset smågrisens behov, som er forskjellig fra større slaktegris. I smågrisfôret prioriteres råvarer som er lettere fordøyelige for en umoden fordøyelseskanal hos ung gris.

 

Figur 1. Utvikling i daglig tilvekst hos smågris siste ti år. Blå linjer er tall hentet fra Ingris og røde linjer er tall fra FKF sine forsøksdata.

 

Noen besetninger klarer å opprettholde salgsvektene
Så er det ingen regler uten unntak. Vi ser at hos enkelte produsenter opprettholdes tilveksten og salgsvektene også når de går over til et kraftfôr med lavere proteinnivå de siste en til to ukene før salg. Dette gjelder typisk besetninger med høye salgsvekter over 30 kg. Om fôrforbruket holdes like lavt som ved enhetsfôring slik at fôrkostnadene blir lavere er det riktig valg i disse besetningene. Dette er typisk SPF-besetninger, eller besetninger med veldig god driftsledelse.

Tallene forteller
For å gjøre riktig vurdering av om det lønner seg å fasefôre i din besetning, er du nødt til å følge med på utvikling ­
i produksjonsresultater og deknings­bidrag. Om du klarer å nå like gode tall for tilvekst, salgsvekt og fôrforbruk med en fasefôring med rimeligere kraftfôr de siste to ukene før salg, er det klart at det er økonomisk lønnsomt å fasefôre. Får du derimot høyere fôrforbruk eller lavere salgsvekt, kan inntjeningen på kraftfôrpris fort bli spist opp av lavere inntjening eller mer kraftfôrkjøp. Mange vil oppleve nettopp det. Vår oppfordring til deg blir derfor å følge endringer i resultater nøye, for å finne ut hva som er rett fôringsstrategi i din besetning.