Publisert: 03.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Semintallene stabile


Semintallene stabile

 

Siste tre måneders gjennomsnitt per januar viser nå en gjennomsnittlig økning på 0,9 % i forhold til fjoråret. Resultatet av sædsalget er imidlertid litt usikkert, fordi Norsvin nå tilbyr lenger holdbarhet på sæden. Ved bruk av semintallene i prognosesammenheng har en sett In-Grisresultatene hos eierinseminørene i forhold til antall doser de har kjøpt. Vi vet at lengre holdbarhet på sæden har ført til kjøp av færre sædpakker. Spørsmålet er om antall doser per drektighet har økt?