Publisert: 13.02.2018 Oppdatert: 14.02.2018

Stikkord:

Seminprodukter


Sædprodukter for produksjon av livpurker – Avlssæd

Landsvin Avlssæd

Standardproduktet for produksjon av livpurker

For: Bruksbesetninger med egenrekruttering.

Hvilke råner? Vekt på moregenskaper, som kullstørrelse og reproduksjon, men også slaktegrisegenskaper vektlegges. Råner velges ut ifra gjeldende avlsmål.

Landsvin Mor Pluss

(link: råner)

Plussproduktet: sæd fra de aller beste rånene

For: Besetninger med egenrekruttering.

Hvilke råner? Rånene med best samlet avlsverdi for moregenskaper velges ut ifra gjeldende avlsmål.
Mor Pluss-rånene er de rånene som er helt i toppsjiktet når det gjelder moregenskaper; de skårer i sum godt på kullstørrelse, reproduksjon, morsevne og styrke/helse.

Nærmere info om aktuelle Mor Pluss-råner finner du ved å benytte linken til venstre. Om du ønsker, kan du velge én bestemt råne fra gjeldende Mor Pluss-liste.

Landsvin Elite

Produktet til videreutvikling av landsvinpopulasjonen

For: Foredlingsbesetninger og egenrekrutterende formeringsbesetninger.

Hvilke råner? Eliteråner velges ut basert på total avlsverdi.

Norsvin Z Avlssæd

Yorkshire til produksjon av TN70 (ZL) hybridpurke (ZL = Z-far x L-mor) 

For: Formeringsbesetninger og bruksbesetninger med egenrekruttering.

Hvilke råner? Rånene produseres i en norsk avlsbesetning med bruk av nederlandsk genetikk (Z-linje) fra Topigs Norsvin. Råner selekteres basert på gjeldende Z-linje avlsmål.

 

Sædprodukter for produksjon av smågris/slaktegris – Farraser

Smågrissæd (Landsvin)

Standardproduktet ved bruk av Landsvin farrase

For: Bruksbesetninger.

Hvilke råner? Landsvinråner testet og selektert fra råneteststasjonen Norsvin Delta. Landsvinråner som forventes å gi best totaløkonomi i slaktegrisproduksjon – tilvekst, fôrforbruk, kjøttprosent, slakteprosent og kjøttkvalitet vektlegges.

NB! Moregenskaper vektlegges ikke ved utvalg av råner til produksjon av smågrissæd, siden produktet ikke er beregnet for produksjon av livpurker.

Smågris Pluss (Landsvin)

Sæd fra landsvinrånene som forventes å gi aller best slaktegrisøkonomi

For: Bruksbesetninger som vil ta ut det aller beste i slaktegrisproduksjonen.

Hvilke råner? De beste 10 % av «smågrissædrånene» brukes i produksjon av Smågris Pluss. Dette er rånene som forventes å gi aller best slaktegrisøkonomi, og seleksjonen baseres på egenskapene kjøttprosent, slakteprosent, fôrforbruk og tilvekst. Estimert merverdi er kr. 15-25 pr slaktegris sammenlignet med bruk av vanlig smågrissæd.

NB! Moregenskaper vektlegges ikke ved utvalg av råner til produksjon av smågrissæd, siden produktet ikke er beregnet for produksjon av livpurker.

Durocsæd

Ren Duroc – Felles farrase i norsk svineproduksjon

For: Alle norske svineprodusenter (uavhengig av slakteritilhørighet)

Hvilke råner? Durocråner testet og selektert fra råneteststasjonen Norsvin Delta. Durocråner som forventes å gi best totaløkonomi i slaktegrisproduksjon – tilvekst, fôrforbruk, kjøttprosent, slakteprosent og kjøttkvalitet vektlegges.

Duroc Pluss

Sæd fra de aller beste Duroc slaktegrisfedrene

For: Alle norske svineprodusenter, som vil ta ut det aller beste i slaktegrisproduksjonen.

Hvilke råner? De 10 % beste Duroc-rånene brukes i produksjon av Duroc Pluss. Dette er rånene som forventes å gi aller best slaktegrisøkonomi, og seleksjonen baseres på egenskapene kjøttprosent, slakteprosent, fôrforbruk og tilvekst. Estimert merverdi kr 15-25 pr slaktegris sammenlignet med bruk av vanlig durocsæd.

Hampshiresæd

Scanpigs farrase for produksjon av smågris/slaktegris

For: Bruksbesetninger. Benyttes primært av produsenter tilknyttet et KLF-slakteri.

Hvilke råner? Hampshireråner produseres i Norge av Scanpig AS. Hampshiresæd produseres og distribueres av Norsvin.