Publisert: 11.05.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Selvskudd fra staten

– Statens tilbud i jordbruksforhandlingene er et alvorlig selvskudd for regjeringens troverdighet og tillit, mener Norsvins administrerende direktør Olav Eik-Nes.


- Selvskudd fra staten

– Statens tilbud i jordbruksforhandlingene er et alvorlig selvskudd for regjeringens troverdighet og tillit, mener Norsvins administrerende direktør Olav Eik-Nes.

– Det har kommet mange kommentarer og karakteristikker av statens tilbud i jordbruksforhandlingene. Etter mitt syn er tilbudets størrelse et alvorlig varsko til landbruket generelt, og norsk svineproduksjon spesielt. Når tilbudet er 100 millioner lavere enn i fjor, og tilbudet kommer samme året som det er lagt frem og vedtatt en ny stortingsmelding om mat- og landbrukspolitikken med klare signaler om behovet for å øke den nasjonale matproduksjonen, så må det være et alvorlig selvskudd for regjeringen med Senterpartiet som «garantist» hva gjelder troverdighet og tillit, sier Eik-Nes.

Han mener at enhver næringsaktør som setter seg mål om vekst og utvikling. og samtidig reduserer forutsetningene for å nå dem, aldri vil lykkes.

– Nå er det å håpe at staten med regjeringen ser sin strategiske bommert før det er for sent ved å imøtekomme landbruket under selve forhandlingene, sier Eik-Nes.