Publisert: 15.04.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Selger smågriser til Tyskland

 – Det går omtrent i null med grisene, men det er litt bedre enn forrige år, sier Lars og Poul.


Selger smågriser til Tyskland

 – Det går omtrent i null med grisene, men det er litt bedre enn forrige år, sier Lars og Poul.

 Vi treffer dem på årsmøtet til Videncenter for svineproduktion, tidligere Dansk Svineproduktion. Far Poul Frederiksen (66) og sønnnen Lars Sneverholt (31) er to av vel 1900 danske svineprodusenter på årsmøtet. Om det de hører og opplever her har de dette å si; – Det er omtrent som det pleier. Vi har svak økonomi, men vi må brette opp ermene og jobbe videre. Vi må være optimister, sier Lars til Svin.

De driver svineproduksjon i Jerslev på Jylland. Her har de 750 purker. 11 000 fôres fram til slakt, men de resterende 9-10 000 grisene selges ved 30 kilos vekt gjennom Danish Crown. Et par tusen av dem går også til Tyskland gjennom en dansk transportør. – Vi får samme prisen for dem som de vi leverer her hjemme. Puljenoteringen ligger 20-30 kroner lavere enn beregnet noteringspris som er kr. 8,60 (DKK) nå. Det er utbud og etterspørsel som avgjør puljenoteringene. For et år siden fikk vi nok inntil hundre kroner mer for smågrisen, men da var også fôrkostnadene mye høyere. – Så alt i alt er det litt bedre nå? – Ja, det hjelper jo på at fôrprisene har gått ned. Vi betalte over to kroner kiloen, men nå gir vi omtrent 1,20 per fôrenhet for slaktegrisfôret og 1,40 for smågrisfôret, sier Lars Sneverholt.

De leverer til Danish Crown, og sier at det hadde vært vanskelig å være svineprodusent i Danmark uten dette samvirkeselskapet. På den andre siden har de store problemer med å skjønne hvorfor selskapet ligger så lavt i pris, som et av de dårligst betalende i EU. DC driver en gigantisk virksomhet, men de to svineprodusentene mener at lønninger og driftskostnader er altfor høye.