Publisert: 18.01.2016 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Selen – for lite i dagens svinefôr?

Er normene for selen i svinefôr tilpasset gårdsdagens gris? Har du gris som vokser raskt og/eller har lavt fôrforbruk kan du være utsatt for selenmangel. Et nytt forskningsprosjekt skal ta stilling om det er aktuelt med nye normer.


Selen – for lite i dagens svinefôr?

Er normene for selen i svinefôr tilpasset gårdsdagens gris? Har du gris som vokser raskt og/eller har lavt fôrforbruk kan du være utsatt for selenmangel. Et nytt forskningsprosjekt skal ta stilling om det er aktuelt med nye normer.

Flere har opplevd at gris plutselig dør av akutt hjertedød. Det skjer både med smågris og slaktegris eller all gris i vekst. Men hvor vanlig dette er, ja det er forskerne usikre på.  

– Vi får inn sporadiske tilfeller til obduksjon der E-vitamin/selen er dødsårsak, forsker Marianne Oropeza-Moe. Men de vet ikke det totale omfanget av problemet i Norge siden flere velger å ikke sende inn gris til obduksjon. Mange tilsetter også ekstra E-vitamin/selen i fôret for å være på den sikre siden.

– Dagens grenseverdier for tilsetting av selen kan passe gårdsdagens gris. Vi kjenner trolig ikke det optimale selenbehov for dagens hurtigvoksende og fôreffektive gris, sier Oropeza-Moe. Men et treårig forskningsprosjekt som startet høsten 2014 prøver å kartlegge nettopp dette. Prosjektet vil også se om mer selen i svinefôret bidrar til høyere innhold av selen i kjøttet. Det kan i så fall være positivt for folkehelsa. I perioden 1997 til 2007 har det vært en nedgang i selenstatus i norsk befolkning på hele 30 prosent. Dette ses i sammenheng med at Norge sluttet å importere selenrikt korn fra USA/Canada.

– Nedgang i selenstatus kan være uheldig blant annet for immunforsvar og fruktbarhet, forklarer Oropeza-Moe. Selen er et mineral som er nødvendig for normal cellefunksjon. Det er en viktig antioksidant og påvirker immunforsvar og fruktbarhet positivt. Og Skandinavia med lite naturlig selen i jordsmonnet er utsatt.

 

Organisk selen best?

I et forsøk de allerede har gjennomført i prosjektet var basis et standardfôr uten tilsatt selen. Prosjektet har så delt gris i sju grupper. Disse har fått ulik mengde organisk og uorganisk selen ekstra. Alle gruppene fikk tilsatt 100 mg vitamin E per kilo fôr. Etterpå har forsøket målt total mengde selen i grisenes ulike organer.

– Her fant vi at gris som fikk organisk selen hadde høyest innhold av selen. Men det trenger ikke nødvendigvis bety at organisk selen er mest gunstig for svinehelsa, forklarer NMBU- forskeren. Men dette er en problemstilling prosjektet jobber videre med.

 

EU regler for selen

Det er EU-regler som bestemmer hvor mye selen en kan maksimalt tilsette svinefôr.

-Selv om prosjektet vil konkludere med at vi trenger høyere normer for selen, er det ikke sikkert normene blir høyere. Vi må først overbevise EU om at dette er nødvendig, forklarer Oropeza-Moe. At mer selen i svinefôr kan være fordelaktig for folkehelsa kan være et slikt argument. Problemet med selen er at det er et relativt smalt spekter som er optimalt. For mye selen kan virke som gift. Hvis en gris får store mengde selen kan det gi vekttap, anoreksi, pustevanker, stiv gange, lammelser og død. Nå har E- vitamin og selen dels samme funksjon. I motsetning til selen har E-vitamin ikke en absolutt grenseverdi. E-vitamin overdoseres generelt ved produksjon av kraftfôr, da noe forsvinner ved lagring.

– Men E vitamin er et kostbart vitamin for fôrbransjen å tilsette, og det er et samspill mellom Seeln og E-vitamin. Dette samspillet er noe vi håper kunne si noe om som resultat av prosjektet, forklarer Oropeza-Moe.

 

Vil ha griser til obduksjon

Selenprosjektet skal gå fram til høsten 2017. I forbindelse med prosjektet ønsker forskerne gjerne gris fra svineprodusenter inn til obduksjon. Typisk for griser som dør av selenmangel er at de vokser raskt, men plutselig får akutt hjertedød. Men det er vanskelig å se tegn på mangel på levende gris. Det betyr at selenmangler kan også bety muskellidelser i rygg, filetpartier og lårmuskelatur. Grisen vil da gjerne ha stiv gange og vise tegn på muskelsmerter. Ved en obduksjon av død gris kan muskelaturen se lys eller «kokt» ut, men ikke alltid. Husdyrforskeren i Sandnes oppfordrer svinebønder å sende inn død gris der de tror at selen/E-vitamin kan være dødsårsak.

– Slik gris kan være av stor betydning for prosjektet. Gris kan sendes både Veterinærinstituttet i Oslo eller NMBU Sandnes, etter avtale med meg, avslutter Oropeza-Moe.

 

Gi mer E-vitamin/selen om høsten

Selenprosjektet ble presentert på Norsvins fagseminar i Hamar i desember. På Hamar kom også fram at E-vitamin/selenmangel lettere kan oppstå om høsten når nytt «ikke stabilt» korn kommer inn i blandingene.

– I Danmark er det vanlig å tilsette mer selen/E-vitamin i denne perioden hos de som maler kornet hjemme, sier Gert Vognstoft i FKRA.

– Dette er en kjent gammel problemstilling, sier pensjonist Torger Gjefsen. Han har tidligere vært både markedssjef, forskningsjef og direktør hos Stormøllen og Felleskjøpet. Gjefsen har også skrevet lærebøker om fôringslære. I 1979 holdt han en doktorgradforelesning og fikk som tema nettopp samspillet mellom Selen og E-Vitamin. Det er et viktig samspill mellom mineralet Selen og E-Vitamin, og begge deler må være tilstede i fôret.

– Når vi tar i bruk nytt korn om høsten kan oksydasjonseffekter «stjele» E-Vitamin. Både fôrbransjen og bonden bør derfor ha ekstra fokus på E-vitamin/selen om høsten, sier Gjefsen.