Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Scanner drektige purker

– Det lønner seg å scanne purkene i drektighetskontroll hvis du har en besetning på mer enn 2-300 purker, sier Knud Jeppesen på Jelling på Jylland.


Scanner drektige purker

– Det lønner seg å scanne purkene i drektighetskontroll hvis du har en besetning på mer enn 2-300 purker, sier Knud Jeppesen på Jelling på Jylland.

 

Sammen med broren Erik, som bor like ved, driver de sine besetninger som om de hadde én. Til sammen har de om lag 300 purker, og Erik har rekrutteringsdyra mens Knud har fødebinger og alle de drektige. Det er løsdrift med djupstrø (halm) begge steder. To dager etter bedekning går purkene løse. Ved hjelp av en scanner, som de får kjøpt for om lag 50 000 danske kroner, skilles omløperne ut etter 24-30 dager.

– Vi har en grisingsprosent på 82-86, men den bør helst være på 85 til 88. Omløpsprosenten er 3-5, forteller Knud.

Antall levendefødte er 12,9, eller 24,5-25 per årspurke. Dette er litt lavere enn målet.

– Men egentlig er det nok. Nå er det benstyrken som teller mest for oss. Jeg synes avlerne har sluppet rent for lett. De må ha løsdrift når de selger til besetninger som driver med løsdrift, mener Knud.

Tapsprosenten er om lag 11, og avvenningstida de bruker er fem uker. Det vanlige er fire. De har to ukers puljedrift, så det er alltid omløpere og ammepurker. Men de bygger nå til seks ukers puljedrift (fem uker pluss ei uke rengjøring).

– Avvenningsvekta er viktig. Vi trenger egentlig flere fødebinger, sier Knud.