Publisert: 02.07.2019 Oppdatert: 02.12.2019

Stikkord:

Satsing på sol i Sverige

I nabolandet i øst vokser solceller mest blant fornybare energikilder.


Nr. 7 – 2019

I en spørreundersøkelse ønsker én av tre gårder å investere i fornybar energi i nær framtid. Og 80 prosent av de som tenker på å investere vil satse på solenergi. En årsak er at solenergi er enklere og rimeligere investeringer enn for eksempel biogass eller flis/halmfyring. Det gis også 30 prosent  investeringsstøtte til solceller, pluss at de som investerer får skattefordeler. Det finnes allerede  solceller på mange svenske gårder, og satsingen på sol har kommet lenger enn i Norge. Utenfor byen Falkenberg sør i Sverige har den første bonden i landet bygd solcelle­anlegg som er integrert i takplatene i et husdyrbygg.

Kjempeanlegg
Men det satses og investeres også i kjempeanlegg i Sverige. Et anlegg på 5,5 megawatt ble innviet ikke langt fra Gøteborg i år, men i Skåne, Blekinge og Värmland planlegges det enda større solcelleparker som trolig dekker mer enn 100 dekar.

I fjor vår var det registrert hele 26.000 solcelleanlegg i nabolandet i øst. 85 prosent av dette er små anlegg under 20 KWh. I Sverige advares det mot useriøse selgere og installatører. Det har nemlig blitt funnet feil og ­mangler ved hele fire av fem solcelleanlegg. Vanlige feil er for dårlig sikkerhet i forhold til tordenvær, eller at små anlegg mangler jordfeilbryter. (kilde ATL)