Publisert: 01.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Satser stort på gris i Kaliningrad

En rekke norske og danske svineprodusenter og interessenter satser millioner på storproduksjon av gris i Russland, nærmere bestemt i den russiske enklaven Kaliningrad ved Østersjøen.


Satser stort på gris i Kaliningrad

En rekke norske og danske svineprodusenter og interessenter satser millioner på storproduksjon av gris i Russland, nærmere bestemt i den russiske enklaven Kaliningrad ved Østersjøen.

 

Initiativtaker og prosjektleder er Knut Langeteig i Drammen. Han har ti års erfaring med svineproduksjon i Polen fra før gjennom selskapet Poldanor, som produserer om lag en halv million slaktegriser i året og driver 15 000 hektar jord der.

Erfaringene herfra har åpenbart gitt mersmak. Nå fristes 47 norske og danske investorer med gode gevinstmuligheter ved satsing på gris først og fremst for det russiske markedet.

I dag importerer som kjent Russland betydelige mengder svinekjøtt fra mange land, som for eksempel Brasil, Danmark og Finland. Ønsket om å øke svineproduksjonen i Russland vil derfor trolig også falle i god jord hos russiske myndigheter.

 

FLEST NORSKE

Norske og danske investorer, de fleste av dem er norske, ser nå et stort potensiale for produksjon og salg av gris i denne regionen. Også Norsvin International AS er med på lista med en mindre aksjepost i selskapet Russia Baltic Pork Invest AS, som ble stiftet som et norsk AS med en aksjekapital på åtte millioner kroner i Drammen den 14. januar. Dette selskapet skal så inn som deleier i ZAO M.I.R. sammen med en russisk partner som er norsk gift. Russisk eierskap er en forutsetning for å få kjøpt jord i Russland, og det norsk/russiske selskapet vil som et av sine første steg kjøpe jord i den sydlige delen av Kaliningrad, som er på størrelse med et par norske fylker og ligger omgitt av Litauen og Polen. Selskapet har også kontakt med nordmenn som bor i Kaliningrad og jobber i fiskeribransjen, og som har gode lokale kontakter.

 

STORE ENHETER

Men åtte millioner kroner blir et lite beløp i forhold til de investeringene som selskapets investorer ser for seg. En omfattende og detaljert forretningsplan er lagd.

Etter å ha kjøpt jord blir første trinn å bygge en farm på cirka 2 400 purker som kan skape grunnlag for en årsproduksjon på cirka 50 000 slaktegriser. Det er snakk om investeringer på mange titalls millioner for å komme i gang med første skritt. Etter hvert kan det være aktuelt å bygge flere tilsvarende enheter, slik at den årlige produksjonen blir tilsvarende mange ganger større.

 

ER TETT PÅ

– Hva er Norsvins Internationals begrunnelse for å gå inn i Russia Baltic Pork Invest AS, daglig leder Øystein Jørem i Norsvin International?

– Vi har en minoritetspost i selskapet, men ser naturligvis at det ligger et enormt potensiale i det russiske markedet. Norsvins eiere er kjent med at vi allerede har en stor avlsbesetning og en ny seminstasjon i Litauen, bare noen mil unna. For oss er det derfor interessant å være med fra starten av for å få innsyn, kunnskap og påvirkning av markedet og utviklingen. Fra Kaliningrad er det gode kommunikasjoner til andre deler av Russland, sier Jørem.