Publisert: 19.01.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Satser på ekspanderfôr til svin

Felleskjøpets store kraftfôrfabrikk i Steinkjer investerer nærmere 30 millioner, og vil bli enda større. Nå skal det også produseres svinefôr her. Og dette blir det første felleskjøpanlegget som tar ekspanderingsteknologien i bruk til svinefôr.

 


Satser på ekspanderfôr til svin

Felleskjøpets store kraftfôrfabrikk i Steinkjer investerer nærmere 30 millioner, og vil bli enda større. Nå skal det også produseres svinefôr her. Og dette blir det første felleskjøpanlegget som tar ekspanderingsteknologien i bruk til svinefôr.

 

– Ja, i dag er det drøvtyggerfôr som produseres på Steinkjeranlegget. Vi har en kapasitet på 40 tonn i timen i denne produksjonen, og vi leverte 85 000 tonn drøvtyggerfôr i fjor fra anlegget, forteller daglig leder på Steinkjeranlegget Oddgeir Landsem og kraftfôrfabrikksjef Gustav Unsgård i Felleskjøpet Agri. De er i gang med å teste den nye teknologien etter investeringene til svinefôrproduksjon. Hvis dette blir vellykket, er tanken å bruke samme teknologien ved flere anlegg i landet.

 

Kjent teknologi

Selve ekspanderteknologien er velkjent i internasjonal og norsk fôrproduksjon. Teknologien kom hit til landet på 90-tallet, og ble brukt til drøvtyggerfôr. Men når det gjelder pelletert fôr viser forskning at den også egner seg til svinefôr. Enkelt sagt så frigjør ekspanderteknologien kullhydrater ved oppvarming av fôret. De blir lettere tilgjengelig, og bedrer dermed næringsopptaket i tarmen til dyret. Flere konkurrenter bruker det, også Bolkan, som Felleskjøpet kjøpte for en tid tilbake.

 

Utnytter kapasiteten

– Det høres jo interessant ut. Men er det egentlig behov for enda en kraftfôrfabrikk til svin i Trøndelag hvor det finnes mange anlegg fra før?- Det blir jo ikke noen ny kraftfôrfabrikk. Poenget er å utnytte den kapasiteten vi allerede har her ved Steinkjeranlegget enda bedre ved å kunne produsere ett vareslag til. Tidligere kjørte vi halvannet skift her, og nå blir det kanskje to. Vi investerer også 10 millioner på Rindsem til bedre kornmottak, tørke- og lagerkapasitet. Det er tett med anlegg i Trøndelag, men det er ikke bare å selge eller legge dem ned. Anlegget i Trondheim, som lager alle vareslag og er større enn Kambo med sin årlige produksjon på vel 175 000 tonn, er ikke et anlegg som kan selges eller legges ned. Vi eier ikke tomta på dette anlegget, og en kraftfôrfabrikk på leid tomt i Trondheim er det ikke enkelt å se for seg alternativ anvendelse av, sier Gustav Unsgård.

 

80 000 tonn svinefôr

 

Felleskjøpet produserer i dag vel 80 000 tonn svinefôr for Trøndelag og Nord-Norge. Omlag 25 000 av disse kommer fra anlegget i Trondheim, 5 000 fra Frosta, 37 000 fra Rindsem og vel 20 000 tonn fra Namdalsanlegget. Det vil nå bli kjørt en intern prosess i felleskjøpsystemet for å meisle ut en langsiktig strategi når det gjelder framtida til svinefôrproduksjonen i regionen. På sikt ser en for seg å kunne produsere 15 – 20 000 tonn ved Steinkjeranlegget. Det ligger sentralt ved kaia, og har lesse- og lossemuligheter fra båt. – Når det gjelder antall anlegg så er det flere hensyn å ta. For det første kan det være en sikkerhetsmessig risiko å samle all produksjon i ett anlegg. Dessuten må vi finne en praktisk og økonomisk balansegang når det gjelder transport av råvarer og ferdigvarer. Felleskjøpet er en formidabel logistikkbedrift, og vi har sikkert en del å hente ved å perfeksjonere oss her også, sier Unsgård.

 

Koster litt mer

 

– Men det er dyrere å produsere ekspandert svinefôr?- Det er riktig. På en eller annen måte må vi kompensere dette, men det er ikke tatt stilling til dette ennå. Vi øker også produksjonskapasiteten ved anlegget når vi tar teknologien i bruk, så det er flere sider ved regnestykket. Kanskje vil også teknologien gjøre det enklere å holde stabil struktur i fôret, noe som kan være en konkurransefordel. Pelletskvaliteten er viktig for kundene våre. Hensikten med å satse på dette er at vi vil være best i markedet, sier Unsgård.