Publisert: 28.11.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Satser hardt i Vindafjord

Det er vanskelig å få økonomi i nye grisehus. Det gjelder selv i Rogaland der byggeprisen ofte blir lav. Men Oddlaug og Osmund Birkeland i Vindafjord har greid det.


Satser hardt i Vindafjord

Det er vanskelig å få økonomi i nye grisehus. Det gjelder selv i Rogaland der byggeprisen ofte blir lav. Men Oddlaug og Osmund Birkeland i Vindafjord har greid det.

Vi er i Imsland Vindafjord i Ryfylke. Vi passerer en gård der alt arealet er lagt om til juletredyrking, men på høyden bortenfor dukker opp et nytt stort grisehus. Her holder Oddlaug og Osmund Birkeland til. De satser på både ku og gris.

Gården har mjølkekvote på 130 tonn og over 10 tonn i ytelse per ku. Den har vært best i landet i ytelse for besetninger under 20 kyr.

– Det var viktig når vi fikk lån for å bygge grisehus, forteller Osmund. For i dag skjer det relativt ofte at banken sier nei.

 

Dobbelt sju ukers

Det er smågrisproduksjon som gjelder i Birkeland, og her er bygd til maks konsesjon eller 180 purker. Systemet er 30 purker i pulja og et dobbelt sju ukers system. Det vil si grising hver tredje eller fjerde uke.

– Fordelene du får med dobbel sju ukers er at en får færre purker i pulja ved bedekking og grising. En kan også fange opp omløpere og noe enklere gjøre bruk av ammepurker. Det er også enkelt å legge om til vanlig sju ukers system hvis en ønsker det, forteller Osmund. Men erfaring fra blant annet Danmark tilsier at resultatene i grisehuset går ned hvis antall purker i pulja passerer 40.

– Det er mer enn nok jobb ved grising slik det er i dag, sier Oddlaug. De er begge med i grisehuset. I tillegg har de ansatt ei dame fra Latvia som avløser. Hun bor i bygda og blir stadig flinkere med gris.

– Det har vært minimalt med ferie etter bygginga. Men snart kan vi kanskje ta en tur. I teorien skal vi ha en eller to rolige uker mellom hver grising, sier Osmund.

 

SPF ala Sesseng

Birkeland har satset på SPF-griser. Det betyr en tur i dusjen for alle som skal besøke grisehuset. Birkeland selger smågrisen til SPF-slaktegrisbesetninger, og det gir 35 kroner i ekstrapris per smågris.

Her er det tørrfôring som gjelder, og gården har samme system som Sesseng på Selbu, altså at skifte av fôrslag/fôrlass fases gradvis inn. Birkeland bruker Forum Gris purkefôr til purkene. I tillegg får alle grisene silo. Det henter Osmund fra kufjøset.  Mens smågrisen får smågrisfôr etter resept fra Forum Gris fram til 18-20 kg. Deretter fases purkefôret gradvis inn, slik at en ligger på 50/50 ved salg.

– Det gir et rimeligere fôr uten at tilveksten går ned, forklarer Osmund. Og tilveksten har de kontroll på.

– I snitt er den cirka 580 gram per dag, men vi har vært opp i nesten 620, forteller Oddlaug. Antall avvente ligger på 26, og det er en smågris mer enn det som ble budsjettert før bygging.  

 

5500 kr/m2

– Det er veldig vanskelig å få økonomi i nybygg i dag. Det gjelder også i Rogaland. Men på denne gården greier de det, fordi resultatene er gode. Dessuten greide de å bygge rimelig, sier rådgiver Rolf Gunnar Husveg i Fatland.

Hele grisehuset kostet ca 11,5 mill. kroner med gjødselkum. Inkludert i dette var tomtekostnader på over en million kroner, fordi det var mye masse som måtte flyttes. Det betyr at startkostnaden ble høyere enn normalt. Men deretter har de gjort det rimelig.

– Vi hadde runde på runde med leverandørene om det kunne være smartere eller rimeligere måter å gjøre ting på, forteller Birkeland. Dette er ikke et nøkkelferdig grisehus. Osmund var selv byggherre, og fikk inn tilbud fra ulike underleverandører. I Rogaland er det mange dyktige entrepenører som jobber rasjonelt og dermed rimelig.  

 – Et eksempel er det elektriske arbeidet. Vi ønsket den lokale aktøren her, men prisen var i utgangspunktet veldig høy. Men etter å ha forklart at dette var et grisehus kom vi fram til at ting kunne gjøres enklere enn først tenkt. Vi fikk dem til å jobbe slik entrepenører på Jæren gjør, og da ble regninga plutselig halvert, forteller Osmund.

 

Fødebinger på 7,8m2

Selve huset består av betongelementer fra Finnøy satt opp av Grude bygg. Det er ventilasjon med pustende himling i fødeavdelingene, mens takventiler sørger for luftinntak i gjeldpurke- og rekrutteringsavdelingene. Under støpejernsristene er det vakuumutgjødsling til gjødselkum med tak. Fødebingene er på 7,8 kvadratmeter av type FT25 uten fiksering, der smågrisene går igjen til de selges. Innredningen er av glassfiber, og det er stort smågrishjørne.

– Jeg liker bingen veldig godt, og forstår ikke at noen velger binger med fiksering. Det kan ikke være framtida. Vi har i dag 11,2 avvente per kull, men skal bli bedre enn det, smiler Oddlaug.