Publisert: 10.04.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Satser 11 millioner på gris

Her skal Ingvill og Torstein bygge grisehus i vår. 820 meter over havet regner de med å satse 11 millioner på kombinert produksjon av SPF-griser. Sprekt gjort av to unge som vil utvide ressursgrunnlaget på sauegarden.


Satser 11 millioner på gris

Her skal Ingvill og Torstein bygge grisehus i vår. 820 meter over havet regner de med å satse 11 millioner på kombinert produksjon av SPF-griser. Sprekt gjort av to unge som vil utvide ressursgrunnlaget på sauegarden.

Ål, Hallingdal – Vi ville gjerne utvide ressursgrunnlaget på garden. Men grovfôrressursene er begrenset , og fjørfe er ikke aktuelt her på grunn av transportavstandene. Valget falt derfor på gris, sier Ingvill og Torstein Myking. Ingvill er snart 30, og Torstein har så vidt allerede fylt. Det blir en travel og spennende vår. Til våren venter de også sin første familieforøkelse. Og samtidig planlegger de å starte gravearbeidene til det nye grisehuset, et av de største landbruksprosjektene i denne delen av Hallingdalen noensinne.

2700 SPF-smågriser

De planlegger nå en kombinert SPF-besetning med kapasitet til å produsere om lag 2700 smågriser i året. Tre fjerdedeler av disse, altså ganske nøyaktig en konsesjonsbesetning på slaktegris, skal selges. Resten skal de fôre fram sjøl. I starten kjøpes naturligvis alle dyr inn. Men etter hvert er det planen å fase over til å egenrekruttere om lag halvparten av behovet. De legger opp til sju ukers puljedrift, og bygger til 36 i pulja. Det er med andre ord en ganske krevende produksjon de nå gir seg i kast med. Og sjøl om begge har gått Norsvinskolen og fått med seg mye her og der, karakteriserer de seg sjøl som ferskinger i faget.

Fortsatt sau

Torstein er født i 1982, og vokste opp på garden i Ål. På 70-tallet ble mjølkeproduksjonen avvikla, og faren bygde nytt sauefjøs. I -98 ble det bygd nytt sauefjøs med kapasitet til 150 vinterfôra sauer. Ingvill er fra Frafjord i Rogaland, og faren hennes driver kontinuerlig, kombinert produksjon av gris. Ingvill har avløst i grisehuset hjemme. De to traff hverandre som elever på Lyngdal jordbruksskole. Da var det nytt grisehus i drift der, men det er lagt ned nå. I 2004 overtok de garden etter Torsteins foreldre. Torstein sjøl er tømrer, og var i gang med å reise ei hytte på Ustaoset i den perioden Svin var på besøk. Ingvill er blomsterdekoratør, og jobber som skoleassistent. Men nå er det nok ikke lenge før svinefaglige spørsmål overtar mer og mer av drøset i heimen.

Egen byggeleder

Torstein har ti års erfaring fra byggebransjen, og ønsker å være sin egen byggeleder i prosessen. Norsk Landbruksrådgivning har hjulpet dem med å sende byggesøknaden. Huset blir på cirka 1700 kvadratmeter, men 230 av dem er verksted og andre rom som ikke har direkte med svineproduksjonen å gjøre. Kanskje bygger de en gjødselkjeller med plass til 2000 kubikkmeter, men det er ikke avgjort. Den årlige gjødselproduksjonen slik de har lagt opp drifta nå gir om lag 1250 kubikkmeter. Huset bygges i betong med takstoler i tre etter samme prinsipp som hos Øen (se egen reportasje) på Geilo. De bruker mange av de samme leverandørene, og bygger også et fyringsanlegg basert på pellets. Rolf Gunnar Husveg og Torstein Lye har hjulpet til mye i planleggingsprosessen.

Seksjonerte SPF-avdelinger

Huset får fire avdelinger med plass til 18 FS-binger i hver. Da blir det god seksjonering, med de fordeler det har. I midten av huset blir det to slaktegrisavdelinger (2 x 126). Lengst vest blir i huset blir gjeldpurkeavdelingen, med vinduer rundt på tre vegger. Det blir ei rekke med ungpurker, ei rekke med drektige, og ytterst blir det insemineringsbåser og rånebinge. Langs hele nordsida av huset blir det en gang med innlagt vekt i gulvet. Heler huset blir 74 meter langt og 23 meter bredt. På grunn av snøtrykket er det delte takstoler. Det satses på et resteløst våtfôringsanlegg fra Felleskjøpet.

God lokal støtte

Prisoverslaget da Svin besøkte dem var 11 millioner kroner. Det er beregnet full pris uten egeninnsats. Noe vil de naturligvis gjøre sjøl, særlig med Torsteins bakgrunn. Men finansieringen er verdt noen kommentarer. Innovasjon Norge har bidratt med lån på tre millioner og tilskudd på kr 750 000. I tillegg har Ål kommune, som har puttet noen av kraftinntektene sine inn i et kommunalt næringsfond, vist stor raushet og bidratt med kr. 600 000 kroner. Det setter Mykings stor pris på. – Vi har brukt mye tid på planleggingsfasen. Det tar tid å legge planer, oppnå prioritet hos Innovasjon Norge, og få alle praktiske og økonomiske delatjer på plass. Vi tenkte å bygge i fjor sommer, men skjønte at vi ikke ville rekke det. Nå starter vi i midten av mai, og vi bør være ferdige til midten av februar, sier Myking. – Og hvilke produksjonsmål har dere satt dere? – Litt høyere enn gjennomsnittet i Ingris. Litt flere avvente og litt høyere tilvekst bør vi kunne forvente med SPF-dyra her, sier Ingvill og Torstein. .