Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Sats på mindre purker og mer fiber

– Norske purker er for store. De må fôres svakere slik at de vokser mindre. Generelt må de også få mer fiber i kosten, mener Gert Vognstoft, fôrrådgiver i Felleskjøpet Rogaland/Agder.


- Sats på mindre purker og mer fiber

– Norske purker er for store. De må fôres svakere slik at de vokser mindre. Generelt må de også få mer fiber i kosten, mener Gert Vognstoft, fôrrådgiver i Felleskjøpet Rogaland/Agder.

-Norske purker er store av størrelse i internasjonal sammenheng. For store purker er ikke lønnsomt for deg som bonde, sier rådgiver Gert Vognstoft i FKRA. Store purker gir høyere förkostnader. Du får samtidig purker med mindre holdbarhet, mer bogsår pluss at det også blir mer ihjelligging av smågris.

– Dere må fôre ungpurkene mer restriktivt og bruke riktig type fôr i oppdrettet, anbefaler Vognstoft. Han vil bruke drektighetsfôr allerede fra purka er 40 kilo. Vognstoft har tidligere vært både svinebonde og fôrrådgiver Danmark, og har siste år holdt flere foredrag om purkefôring i Rogaland/Agder.

 

Flere fôrslag til purkene

Overgang til mer spesialisert purkefôring er en annen av Vognstoft kjepphester.

– Det er lønnsomt, og du får ei mer velfungerende purke, mener Vognstoft. Han mener vi generelt bør fôre med drektighetsfôr når purkene er drektige og satse på et laktasjonsfôr i dietida.

– Det er tre hovedgrunner til dette. Proteinbehovet er høyt i dietida, men ikke når purkene går drektige. Fiberbehovet er motsatt og høyt når purkene går drektige. Samtidig er behovet for mineraler ulikt i diegivings- og drektighetsperioden. Det er dermed egentlig umulig å lage et godt kombinasjonsfôr. Dessuten er drektighetsfôr gunstig for at ungpurkene ikke skal vokse for fort. Og med den nye hydbridpurka og større smågriskull blir spesialisert fôring enda viktigere enn tidligere, mener Vognstoft.

 

Bruk Fødselsfôr

Både hvis du bruker et allroundfôr (eks Format Purke) eller drektighetsfôr anbefaler Vognstoft å bruke det nye Fødselfôret i perioden tre uker før grising til et par tre dager etter grising. Opp til halve rasjonen kan være fødselsfôr. Men slikt fôr kan ikke blandes i våtfôrtanken og må ofte gis manuelt.

– Fødselfôr har et spesielt høyt fiberinnhold pluss at du får en gunstig brå endring i mineralsammensetningen, forklarer Vognstoft.

– Bruk av fødselfôr er en fordel for jurutvikling, og gir bedre kvalitet på råmelk. Du får mindre spedgrisdødelighet, fødselsforløpet skjer raskere, og du oppnår bedre fôropptak på purkene i starten av dietida, sier Vognstoft. En av ingrediensene i fødselfôr er for øvrig roesnitter. Og roesnitter er i følge danske forsøk generelt gunstig for grisen.

 

Roesnitter også til slaktegris

– Fiber er viktigere enn du tror. Det gir roligere og mer mette griser, pluss at du får mindre magesår og bedre tarmfunksjon, forklarer Vognstoft. Fiber fra roesnitter viser seg å være ekstra gunstig.

– Roesnitter kan med fordel også brukes til slaktegris og smågris. Det kan forebygge halebiting, sier Vognstoft. Normen er å bruke 1 gram per kg gris per dag (dvs 50 gram for en 50 kg gris). For purker anbefaler Vognstoft å gi roesnitter fra de bedekkes fram til de får fødselsfôr.

– Du kan gi en kvart kilo per purke og dag. Hvis det ikke gis fødselsför kan du fortsette med roesnitter fram til noen dager etter grising, sier Vognstoft. Men bruk av roesnitter er viktigst hvis du bruker et allroundfôr. Med bruk av drektighetsfôr av rett type trenger en ikke bruke roesnitter i drektighetsperioden.