Publisert: 29.10.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Satellittenes ve og vel viktigst

– Vår overordnete holdning er av moralsk art. Vi føler ansvar for å bidra til løsninger for den enkelte satellittbesetningen, sier regionsjef Torgeir Erfjord i Nortura Vest.


- Satellittenes ve og vel viktigst

– Vår overordnete holdning er av moralsk art. Vi føler ansvar for å bidra til løsninger for den enkelte satellittbesetningen, sier regionsjef Torgeir Erfjord i Nortura Vest.

Han representerer den største kreditoren i boet etter Jæren Purkering AS. Mandag den 28. oktober hadde de et møte hvor de fleste av satellittbesetningene var representert.

– Jeg synes dette var et godt møte, forholdene tatt i betraktning. Det ble en uformell prat om hva hver enkelt satellittbesetningseier tenker. Vi vil ha kontakt med hver enkelt i prosessen videre, og jeg tror på løsninger. De enkelte satelittene har veldig forskjellig utgangspunkt, og det må vi respektere. Noen ser konkursen som en mulighet til å komme seg ut av avtalen og slutte med gris. Andre har store, nye hus og høy gjeld og er avhengig av å finne løsninger for fortsatt drift. Jeg tror jeg kan si at vi nok greier å omplassere fire-fem satelittbesetninger til noen av de andre ringene rundt oss. Det er to purkeringer til i Rogaland, og en i Vest-Agder, sier Erfjord.

– Hvor lenge har dere vært kjent med problemene i Jæren Purkering AS?

– Det har vært turbulent det siste halvåret. Det har nok ført til at en del satellitter også før konkursen begynte å se seg om etter andre muligheter. Noen er også i en situasjon hvor de har hus som kan åpne for å starte med vanlig smågrisproduksjon, sier Erfjord.

Selv om han altså representerer den største kreditoren i boet, så er Nortura nå først og fremst opptatt av det moralske ansvaret for å finne løsninger som er i tråd med interessene til hver enkelt satellitt.