Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Satellitt som AS

I Sverige er aksjeselskapsformen i landbruk vanlig av skatteårsaker, men også fordi investeringene begynner å bli store.    


Satellitt som AS

I Sverige er aksjeselskapsformen i landbruk vanlig av skatteårsaker, men også fordi investeringene begynner å bli store.    

 

Ved Brålanda i Dalsland en time fra norskegrensen, ligger Berg Suggpol, Sveriges nest eldste purkering. De siste årene har flere av satellittbesetningseierne blitt pensjonister, og har dermed sluttet med gris. Men det stopper ikke naveierne Anita og Gunnar Gustavsson. Sammen med slaktegrisprodusent Lennart Olsson og Per Olof Dahlberg i Dahlbergs Slakteri satset de kroner i en ny stor satellitt. I fjor sto nytt grisehus på 74 x 44 meter med 192 fødebinger klar til bruk. I tillegg er bygd korntørke og fôrrom.

Grisehuset rommer fire fødeavdelinger med 48 binger i hver. I tillegg er det avdelinger til smågrisen. Hver andre uke får satellitten 48 griseklare purker fra navet til Gunnar. Med 10,5 avvente smågris har det kapasitet til å fôre fram 13 000 smågris i året. Det er også omtrent der de er i første driftsår.

 

BERGUNGEN AB

Det hele er organisert som et AS med navnet BergUngen AB der Gustavsson, Olsson og Dahlberg eier en tredjedel hver. Bygget ligger på 30 mål stor utskilt tomt. Totalt er det investert ca. 17 mill. svenske kroner. Da er eget bygg med korntørke, tippesjakt, lagersiloer, fôrrom og personalrom inkludert. Her finnes kvern som kan male fôr med både fin og grov struktur. Korn til fôrproduksjon kjøpes inn fra Olsson og andre kornbønder i nærheten.

BergUngen har tre ansatte i drifta på fulltid, en med ansvar i smågrisavdelingene og to i fødeavdelingene. Her satses det for øvrig på kvinnelige ansatte. I tillegg går Gunnar inn og tar avløsning hver fjerde helg.

 

EKSTRA FORDELER FOR ALLE

Deleier Lennart Olsson på gården Hjärtungen fôrer fram 10 000 slaktegris i året. Han og kona Karin er også store kornprodusenter med 3650 dekar under plogen. Olsson tar unna de fleste smågrisene fra navet og selger samtidig korn til dennes fôrproduksjon.

– For oss betyr dette at vi får sikker tilgang på smågris. Vi får dessuten smågris fra kun en produsent, forklarer Lennart som henter smågrisen fra BergUngen i egen bil. En fordel er også at han får avsetning for kornet sitt til cirka. fem øre høyere pris per kg. En god del går også til hjemmemaling på egen gård. Der finnes dessuten vekt til å veie korn- og smågrislass. Den bruker også andre som selger korn til BergUngen. Når lasset er godkjent og veid, måles vannprosenten. Oppgjør skjer etter disse to parameterne.

Også naveier Gustavsson er stor kornprodusent med cirka 2150 dekar. Men denne produksjonen er økologisk, eller på vei til å bli det. Han bruker enn så lenge korn fra karensarealet til eget fôr i purkeringen. Ellers kjøpes korn av naboer til fôrproduksjon da økologisk korn selges til bedre priser.

– Vi har fått godkjent gjødsla fra satelitten til bruk i vår kornproduksjon, opplyser Gunnar. Dette er godkjent fordi det ikke er gjødsel fra slaktegris. Dermed har han nok husdyrgjødsel til sin økoproduksjon. Purkeringen har også avtale med andre om spredeareal. Tallegjødsel fra navet spres på frøeng om høsten, mens bløtgjødsel spres rett i kornåkre når kornet begynner å strekke seg i mai/juni. Her brukes gjødselvogn med 12 meter spredebom. Slikt utstyr har for øvrig også Olsson til sin kornproduksjon.

Dahlbergs slakteri slakter årlig 108 000 slaktegris. Grisen hentes innen en radius på femte mil fra slakteriet. Med investeringen i satellitten er de sikret nesten en åttendedel av tilførslene sine, hvilket øker slakteriets trygghet.

 

EGET FÔR OG AMMEPURKER

Grisehuset er bygd med betong i veggene, og har føde- og smågrisavdelinger med hver sine farver. Innredningen er også av betong, og har binger hvor purka kan fikseres rundt grising. Dørene inn til bingen er enkle plater, men har smarte detaljer for å forenkle jobben med flytting av gris ut og inn. Spaltene er av plast. I smågrishjørnet er det varmelamper som gjelder. For hver avdeling kan imidlertid wattstyrken på alle disse styres med et tastetrykk. Styrken justeres ned etter hvert som grisen vokser.

I smågrisavdelingen er et par av bingene lagd litt større slik at det er plass for ammepurker. Purker som likevel skal slaktes blir igjen til dette formålet når resten av pulja skal tilbake til navet.

Grisehuset har våtfôring med separate sløyfer til hver enkelt avdeling. Det fôres to til fire ganger hver dag. Purkene får en blanding med havre, hvete, bygg og soya. Til smågrisen er det tre ulike blandinger. Her brukes mindre havre samt fiskemel/ potetmel i stedet for soya. Både soya og fiskemel kjøpes for øvrig fra Norge. De første 12 dagene etter avvenning kjøpes imidlertid ferdigfôr til smågrisen.

Når grisen skal ut av huset passerer den ei vekt der gruppeveiing kan gjøres. Oppgjør skjer på grunnlag av smågrisens vekt. Men grisene Olsson får veies på bilen med gårdens vekt. Det er raskere.