Publisert: 16.06.2020 Oppdatert: 11.06.2020

Stikkord:

Sårt tiltrengt

Årets jordbruksoppgjør ble ikke som håpet for noen, heller ikke for oss i svinenæringa.


Tor Henrik Juule, styreleder Norsvin

 

En del vil nok mene at vi er jordbruksoppgjørets «vinnere» all den tid vi fikk 1,46 kr i målprisøkning. Men vi har over tid dokumentert og vist at behovet var to kroner, og da er vi ikke fornøyde med mindre. I tillegg ligger vi an til å bli påført ekstrakostnader p.g.a valutakursen som påvirker prisen på ingrediensene til kraftfôret som vi per nå må importere. I verste fall kan disse spise opp over halvparten av målprisøkningen. Vi jobber aktivt for å få på plass en pakke som skal dekke disse ekstrakostnadene

Så er vi likevel glade for at økonomien nå bedres noe. Det er sårt tiltrengt, og vi kommer til å jobbe for ytterligere økning i målpris neste år. Den viktigste jobben vi kan gjøre for å sørge for noenlunde økonomi i svinenæringa må vi imidlertid bidra med selv. Vi er nødt til å produsere riktig antall smågriser og ha et marked i balanse. Virkemidler som kan bidra til dette er et av flere tema på vårt styremøte i juni.

Administrasjonen jobber godt opp mot politiske miljøer rundt omkring i landet for å informere om hva Norsvin holder på med. Jeg tror dette er en viktig aktivitet som gjør at de med beslutningsmyndighet skjønner viktigheten av gris i alle landsdeler, og at svineprodusentene må ha en sunn økonomi for å kunne utvikle næringa videre.

Så er det snart sommer og tid for å nyte varme dager med familie og venner, og selvsagt med gris på grillen! Ta dere tid til dette, i tråd med de råd og anbefalinger som myndighetene gir. Stell godt med både dere selv og de rundt dere, og med grisen. God sommer!