Publisert: 29.10.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Sanner trakk MEI-anken

Staten tapte som kjent saken mot Mørk Engebretsen Invest AS (MEI) i Borgarting lagmannsrett. Staten anket først saken den 18. oktober, men kommunal- og moderniseringsministeren har nå trukket anken tilbake.


Sanner trakk MEI-anken

Staten tapte som kjent saken mot Mørk Engebretsen Invest AS (MEI) i Borgarting lagmannsrett. Staten anket først saken den 18. oktober, men kommunal- og moderniseringsministeren har nå trukket anken tilbake.

Det får Svin bekreftet i kommunal- og regionaldepartementet. Dette er en beslutning fattet av landets nye kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Det var den 16. september i høst at Borgarting lagmannsrett ga Mørk Engebretsen Invest AS medhold på alle punkter i konflikten med staten ved miljødepartementet (se Svin nr 7/2013).

MEI søkte Skiptvedt kommune i Østfold om å få utvide en driftsbygning i landbruket med 2108 kvadratmeter til 3873 kvadratmeter etter paragraf 8 i dagjeldende plan- og bygningslov av 1985. Overfor kommunen anførte MEI at konsesjonsgrensene i svineproduksjonen ble hevet med 50 prosent i 2004, og at produksjonen lå under dette. Eksisterende driftsbygning var dessuten bygd etter gammelt regelverk, slik at fødebingene på 4,5 kvadratmeter ikke tilfredsstilte nye krav om minimum seks kvadratmeter.

Skiptvedt kommune reagerte på størrelsen, og også Fylkesmannen i Østfold viste til at 1200 kvadratmeter var tilstrekkelig areal for å drive smågrisproduksjon opp til konsesjonsgrensen.

Mørk Engebretsen forfulgte imidlertid saken, og fikk gjennomslag på alle punkter i lagmannsretten. Staten (ved daværende miljøverndepartementet) ble også dømt til å betale saksomkostninger på kr. 640 000.

Kommunikasjonssjef Kjersti Bjørgo i kommunal- og regionaldepartementet bekrefter at statens anke ble trukket tilbake mandag 28. oktober. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners vurdering er at saken ikke er stor og viktig nok til at den bør ankes til Høyesterett. Han mener dessuten at saken i større grad er et politisk enn et juridisk spørsmål.