Publisert: 24.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Sammenligning Norge Sverige


Sammenligning Norge Sverige

 

Sammenligning Norge SverigeNkr pr kg kjøtt – pr uke 6 – 2004

 

 

Norge

Sverige

Engrospris (maks)

28,46

12,00

– Kjøttkontr., mattils., forskn.avg

1,09

0,24

= Målpris (jordbruksavtalen)

27,37

 

+ Biproduktsverdi

 

 

– Slakting, inntransp, oms.avg., div. trekk

 

 

– Slakteriets avanse

 

 

= Pris til produsent (inkl. tillegg)

21,20

9,50

– Fôrkostnader

11,20

5,00

– Andre kostnader

4,00

2,10

– Driftsbygninger

5,00

3,00

+ Produksjonstillegg

0,80

 

= Arbeidsvederlag

+1,80

-0,60