Publisert: 11.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Sammenheng mellom utvalgte besetningsfaktorer og skuldersår hos purker


Sammenheng mellom utvalgte besetningsfaktorer og skuldersår hos purker

 

Landsudvalget for svin i Danmark undersøkte hvordan skuldersår hos purker ble påvirka av utvalgte faktorer i besetningen. 8016 slaktepurker fra 28 besetninger ble undersøkt. Purkene ble slakta i perioden fra januar 2002 til juli 2003. Det var lavere forekomst av skuldersår når purkene gikk løse i drektighetstida, sammenlignet med om de var fiksert. Videre var det positiv effekt av bruk av halm i drektighetsavdelingen. Det var mer skuldersår hos LY/YL-purker sammenlignet med LYL, LYY og LYD.

Det ble ikke funnet statistisk sikre sammenhenger mellom forekomst av skuldersår og – Besetningsstørrelse – Dietid – Oppbinding eller fiksering i fødebingen – Delvis spaltegulv eller fullspaltegulv i fødebingen – Styrt eller ikke styrt fôring i drektighetsperioden – Antall fôringer per dag i fødebingen

– Bruk av halm i fødebingen

Det var få besetninger som ga halm i fødeavdelingen, og da kun i små mengder i troa, ikke som underlag. Det kan være årsaken til at det ikke ble funnet effekt på forekomsten av skuldersår av tildeling av halm i fødebingen.

Alle danske besetninger skal nå utarbeide en handlingsplan for hvordan antall purker med sår minimeres, samt hvordan slike purker skal håndteres.