Publisert: 01.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Samler slakteriavfallet i Hamar


Samler slakteriavfallet i Hamar

 

Avfallskostnadene fra slakteriene i bør kunne reduseres med rundt 15 millioner kroner årlig ved å håndtere avfallet mer rasjonelt. Det mener i hvert fall Norsk Protein AS, som nå er i gang med å bygge et nytt storanlegg i Hamar som skal kunne håndtere 100.000 tonn slakteriavfall, eller godt over halvparten av alt slakteriavfall som produseres i landet. I dag tar selskapet i mot 160.000 tonn slakteriavfall totalt fra bransjen. Det nye anlegget skal stå ferdig våren 2008, og det vil koste vel 200 millioner kroner. Byggingen fører til at det gamle anlegget i Hamar og anlegget i Fredrikstad legges ned. I fabrikkene vil råvarene omdannes til benmel og fett. Første byggetrinn skal være klart 1. september neste år. På den andre prosesslinja er det meningen å ta i mot hovedsakelig risikoavfall, som utgjør fem-seks prosent av avfallsmengden.