Publisert: 03.12.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Samfunnsoppdrag i et framtidsperspektiv

Uansett politisk farge, politiske føringer og endrede rammebetingelser er det viktig å minne oss selv om at vårt viktigste samfunnsoppdrag er å produsere mat for en stadig økende befolkning nasjonalt og globalt.


Samfunnsoppdrag i et framtidsperspektiv

Uansett politisk farge, politiske føringer og endrede rammebetingelser er det viktig å minne oss selv om at vårt viktigste samfunnsoppdrag er å produsere mat for en stadig økende befolkning nasjonalt og globalt.

 Ja, nærmest daglig får vi inn meldinger og synsinntrykk fra ulike deler av verden som viser hvor sårbare vi er, og hvor lite forutseende vi er for å sikre oss tilstrekkelig matberedskap når katastrofer inntreffer. Så kan vi si at det ikke berører oss her oppe i nord og i vårt beskyttede land. Jo, i høgeste grad gjør det det. Vi har ingen grunn til å være stolte av at vår sjølforsyningsgrad av norskproduserte matvarer nå er nede på 40 prosent. Den er faktisk redusert fra 48 prosent de siste seks årene. Det betyr at vi forventer og stoler på at andre skal brødfø oss i større og større grad. Hvor er etikken og moralen i det i et av verdens rikeste land? Jeg bare spør. Utviklingen er heller ikke særlig sikkerhetspolitisk robust. Dette er noe ansvarlige politiske myndigheter må ta inn over seg i utformingen av framtidig mat- og landbrukspolitikk. Jeg er ikke særlig imponert over hvor politikerne har sitt fokus i forhold til de store utfordringene verden står overfor. Som matproduserende næring har norske svineprodusenter i høgeste grad tatt sitt samfunnsansvar på alvor, og levert i forhold til det. I tråd med den norske befolkningsveksten har næringen vår levert det markedet har etterspurt og vel så det. Produksjonen har økt med nærmere 40 000 tonn, eller nærmere 40 prosent de siste 10-12 årene, og det med omtrent samme antall mordyr. Svært få andre næringer kan vise til samme effektivitetsutvikling. Regjeringen har som mål å øke norsk matproduksjon og norsk matkornproduksjon. Med stadig skiftende klimautfordringer, er en slik strategi svært sårbar uten å sikre en langsiktig avsetning av norsk korn som ikke holder matkvalitet. I tillegg til vårt samfunnsansvar som matprodusent, er norsk svineproduksjon en viktig foredler og garantist for avsetning av dette kornet. Til sist er det også viktig å vise til norsk svineproduksjons rolle som industribygger og grunnlag for arbeidsplasser innen slakt- og foredlingsindustrien i vårt langstrakte land. Norske svineprodusenter tar et samfunnsansvar ved å: 1. Produsere nok mat i henhold til en befolkningsutvikling 2. Bidrar til å opprettholde/øke sjølforsyningsgraden av norsk produserte matvarer 3. Bidrar til beredskap for avsetning av norskprodusert korn 4. Bidrar som industribygger og opprettholdelse av norske arbeidsplasser 5. Har en effektivitetsutvikling som bidrar til å holde kostnadene nede i norsk matproduksjon Dette har dere som svineprodusenter all grunn til å være stolte av. I en periode med økonomiske utfordringer som følge av overproduksjon og usikkerhet i forhold til framtida, er det ikke alltid like enkelt å se mulighetene. Desto viktigere er det da å rette søkelyset mot det vi kan få gjort noe med. Sett deg derfor mål og bruk kunnskapen din til å ta ut det faglige og økonomiske potensialet som ligger der. Resultater fra effektivitetskontrollen viser at variasjonen er stor og at det ligger et potensiale i å forbedre produksjonsresultatene hos de fleste. Selv med en imponerende effektivitetsutvikling de siste 10-15 årene, så er det enda mer å hente framover gjennom innovasjon og faglig dyktighet. Med ønske om en riktig god jul og godt nytt år til dere alle.

Olav Eik-Nes