Publisert: 31.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Samarbeid mellom HLB og Norsvinskolen

Høgskolen for landbruk og bygdenæringar (HLB) tilbyr nå et høgskolestudium i husdyrproduksjon med mulighet for spesialisering på gris, i samarbeid med Norsvinskolen.


Samarbeid mellom HLB og Norsvinskolen

Høgskolen for landbruk og bygdenæringar (HLB) tilbyr nå et høgskolestudium i husdyrproduksjon med mulighet for spesialisering på gris, i samarbeid med Norsvinskolen.

 

Toårig deltidsstudium

HLB som har sin administrasjon på Nærland i Hå i Rogaland har siden høsten 2004 hatt tilbud om et høgskolestudium innen husdyrproduksjon. Det er starta opp med nye kull hvert år siden. Høsten 2006 ble det også starta ei klasse på Blæstad i Hamar, i samarbeid med Bygdefolkets studieforbund.

Studiet i husdyrproduksjon er delt i to årsmoduler som hver har undervisning fordelt på seks samlinger (torsdag til lørdag) i perioden oktober til mars. Dessuten benyttes nettbasert læringsverktøy mellom samlingene. Samlet utgjør de to modulene en årsenhet (60 studiepoeng – tilsvarende ett grunnfag). Studieavgifta er 550 kr per studiepoeng. I tillegg kommer utgifter til bøker/læremidler og studieturer.

 

Målgruppe

Målgruppa for dette studiet er voksne som ønsker å skaffe seg faglig påfyll og formalkompetanse i husdyrhold. Primært retter studiet seg mot praktiserende og framtidige bønder, og gir fordypning i moderne husdyrhold ut over agronomeller agroteknikerutdanning. Studiet er også aktuelt for de som ønsker spesialkompetanse innen husdyrhold med tanke på stillinger innen rådgivning, forvaltning eller konsulentvirksomhet. For å bli tatt opp ved studiet må du enten ha generell studiekompetanse og dokumentert jordbrukskompetanse tilsvarende agronomnivå, eller du kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse (praksis og utdanning). Dermed åpner dette studiet for å skaffe seg kompetanse innen husdyrfag på høgskolenivå for folk som ikke har eksamen fra allmennfag på videregående skole.

 

Målsettinger og innhold

Mål for studiet er å gi en generell innsikt i hele verdikjeden fra jord til bord. Studieplanen inneholder fag som etikk, anatomi og fysiologi, etologi, fôringslære, sjukdom og forebyggende helsearbeid, foredling, bygningslære, innredning og miljø, avl og reproduksjon og driftsplanlegging. Det skal skrives to prosjektoppgaver i studietida; ei i den generelle delen og ei i spesialiseringsdelen.

 

Spesialisering innen svineproduksjon gjennom Norsvinskolen

I siste semester spesialiserer studentene seg innen ett dyreslag. For studenter som velger spesialisering innen svineproduksjon, vil Norsvinskolens tre moduler innen smågrisproduksjon, slaktegrisproduksjon og driftsledelse legges inn som en del av studiet, og vil kunne utgjøre opp til 20 av totalt 60 studiepoeng. Dersom studenter har gjennomført moduler i Norsvinskolen før de starter på høgskolestudiet, kan de søke om å få disse godkjent som en del av høgskolestudiet. Siden Norsvinskolens ulike moduler gjennomføres over flere semestre, bør en spesialisering innen svineproduksjon planlegges slik at deltagelse på Norsvinskolen starter senest siste høstsemester i det toårige høgskolestudiet. Samarbeidet med Norsvinskolen skal sikre ei spesialisering i moderne og praktisk svineproduksjon, med temaer som er aktuelle i tiden. Ved å delta på Norsvinskolen får studentene mulighet til å delta i faglige diskusjoner med ei større gruppe med svineinteresserte og ikke minst knytte kontakter med andre bønder og rådgivere innen fagfeltet.

 

Søknadsfrist 10. juli

Ordinær søknadsfrist ved HLB er 1. juni, men i år er fristen for søknad til husdyrstudiet forlenget til 10. juli. Forutsatt mange nok studenter, vil det bli husdyrklasse både på Blæstad i Hedmark og Nærland i Rogaland fra høsten. Tidligere år har det stort sett vært interesse for spesialisering innen andre dyreslag enn gris. Vi håper at det fra høsten blir flere studenter som velger spesialisering i svineproduksjon, slik at en også i større grad kan tilpasse undervisninga til svineproduksjon. Ytterligere opplysninger om studiet finner du på www.hlb.no eller ved å kontakte Målfrid Narum, Norsvin eller Torger Gjefsen, HLB.

 

To om HLB

Jofrid Torland Mjåtveit (41) er mjølk- og kjøttprodusent fra Hå. Hun er utdannet agronom, men synes hun fikk lærte mye nytt gjennom HLB studiet.

– Studiet gikk dypere, og jeg lærte mye om både fôring, husdyras adferd, samt om bygging og innredning. Det fungerer også veldig greit å få læring i kombinasjon med å drive gård, forteller Jofrid og tilføyer;

– Det er fint at skolen har fokus helt fram til forbruker, og ikke bare til slakteri/meieri. Det har gitt oss et løft. Nå selger vi kjøtt direkte til et hotell, sier hun.

Kirsten Irene Tjåland (40) fra Time driver gård med melkeproduksjon, men har også 15 årspurker i kombinert produksjon. Kristin er halvveis i studiet, men erfaringen så langt er god.

– Vi er i sammensatt klasse med mye erfaring, og det blir en veldig god læringssituasjon. Vi hadde tidlig en fagtur til Danmark der vi ble godt kjent og lærte mye, forteller Kirsten.