Publisert: 18.04.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Salgssvikt kan gi produksjonsregulering

En salgssvikt på fire prosent fram til påske kombinert med en produksjonsvekst på en prosent får konsekvenser. Reguleringslagrene øker, og produksjonsregulerende tiltak vurderes.


Salgssvikt kan gi produksjonsregulering

En salgssvikt på fire prosent fram til påske kombinert med en produksjonsvekst på en prosent får konsekvenser. Reguleringslagrene øker, og produksjonsregulerende tiltak vurderes.

– Utfordringen ligger først og fremst på salgssida. Der har det gått trått så langt, sier markeds- og prognosesjef Thomas Randem i Totalmarked kjøtt og egg til Svin.

Medio april lå det om lag 2600 tonn svinekjøtt på lager. Av den samlete eksportkvoten på cirka 3500 tonn er 500 tonn allerede eksportert. Dermed er det igjen en kvote på 3000 tonn som kan eksporteres.

Det var stor innfrysing av svinekjøtt før påske, i påskeuka og også litt etterpå. Dette fører til at en allerede nå begynner å utrede mulige produksjonsregulerende tiltak hvis behovet skulle melde seg.

Forrige gang produksjonsregulering ble satt i det ble gjort var det kompensasjonsordninger for reduserte slaktevekter som ble tatt i bruk. Da var det også smågrisslakting.

– Hva tror du er grunnen til at salget har gått såpass ned?

– Det er jo engrossalget vi registrerer. Det er nok en del industriaktører som har råvarer på lager. Det ble kjøpt mye i fjor høst, blant annet for å ta ut ribbe. Markedet for helt slakt kan tyde på at restene av disse slaktene har blitt tatt ut nå etter jul. Vi får håpe på en god forsommer slik at råvarelagrene normaliserer seg om ikke alt for lenge, sier Randem.

Det kommer nye prognoser om forventningene på kjøttmarkedet i begynnelsen av mai.