Publisert: 11.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Sædforsendelser med Posten:

Som svineprodusent kan du til en viss grad gardere deg mot problemer når sæden skal sendes med Posten. Ved å bestille litt tidligere, og kanskje ta en prat med postbudet, kan du redusere risikoen.


Sædforsendelser med Posten:

Som svineprodusent kan du til en viss grad gardere deg mot problemer når sæden skal sendes med Posten. Ved å bestille litt tidligere, og kanskje ta en prat med postbudet, kan du redusere risikoen.

 

For en stor del av svineprodusentene er Posten det eneste alternativet for å få rånesæd tilsendt. Dette byr på en del ekstra utfordringer, sammenliknet med der hvor sæden sendes med budbil, buss eller tog på dagen fra depotet. Sæden må bestilles senest dagen før den skal være framme på gården. Den er mer utsatt for uheldig temperaturpåvirkning i løpet av transporten, og, særlig for de delene av landet hvor flytransport er en del av turen. Vi vet at forsinkelser vil forekomme.

 

Sporer sendingene

Norsvin bruker Posten, og har dermed akseptert at det er Postens rutiner som gjelder for sendingene. Vi reduserer hastigheten på temperaturnedgangen i pakka om vinteren ved å legge i varmeelementer. Videre gjør vi Posten oppmerksom på at dette er pakker med et innhold som ikke bør utsettes for unødig kuldepåvirkning, ved at det står skrevet på pakkene, og ved at vi sender ut påminnelse om dette til Posten hver høst.

Videre følger vi opp sendingene (ekspress over natt) ved at vi hver morgen går inn og sporer dem, og dermed kan sette inn nødvendige tiltak tidlig dersom det er nødvendig.

 

Bestill tidlig

For ikke lenge siden ble det oppdaget at en sending kunne se ut til å bli forsinket. Uvær hadde medført innstilte fly, og det ble etter hvert klart at denne sendingen ikke ville komme fram før dagen etter. Kunden ble kontaktet og gjort oppmerksom på forholdet, og det vedkommende da sa var som den vidunderligste musikk i ørene; « – Jeg tror nok det skal gå veldig bra. Med den holdbarhetstida vi har på sæden nå, har jeg begynt å bestille sæden én dag tidligere enn før. Dette for å sikre meg litt ekstra i tilfelle noe skulle skje.»

Denne produsenten har nyttiggjort seg en mulighet som økt holdbarhet på sæden gir, og bestiller sæden én dag tidligere enn før. Vi vet at dette ikke alltid er mulig, for eksempel det som skal sendes på mandag, eller når det kommer ungpurker en ikke har helt styringa på, men ofte er det mulig. Når en produsent bestiller 50, 80 eller 100 doser i ei sending, er det nettopp fordi vedkommende produsent har styring. Det er ikke sjelden at slike doseantall bestilles til lørdag. Kanskje bør du neste gang vurdere om du skal bestille dem til fredag, og dermed legge inn én dag ekstra sikkerhet. Spesielt før helga kan dette være en god forsikring.

 

Snakk med postbudet

Når det gjelder temperaturen så vet vi at Norsvins tiltak med å legge varmeelementer i sædpakkene virker. Temperaturen i sædpakka ville vært lavere ved ankomst uten varmeelement, men også her er det mulig at du som mottaker kan bidra til å sikre bedre resultater. Den siste etappen på posttransporten er kjøringen fra distribusjonssentral til mottaker med landpostbudet. Vi oppfordrer deg til å ta dette direkte opp med ditt postbud. Forklar at dette er viktig, og spør om pakken kanskje kan plasseres et annet sted i bilen. Det kan være umulig, men kanskje oppnår du en forbedring. Vi vet at denne siste etappen for sædpakka kan være lang. Hvis du i tillegg avtaler direkte med postbudet hvor pakken skal settes dersom det ikke er noen hjemme til å ta i mot, ja da har du gjort ditt.