Publisert: 19.10.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ruster seg mot munn- og klauvsjuke

Mattilsynet gjennomfører i november en stor beredskapsøvelse med munn- og klauvsjuke som tema. Øvelsen pågår mellom 20. – 22. november, og både næring og samarbeidende etater deltar.


Ruster seg mot munn- og klauvsjuke

Mattilsynet gjennomfører i november en stor beredskapsøvelse med munn- og klauvsjuke som tema. Øvelsen pågår mellom 20. – 22. november, og både næring og samarbeidende etater deltar.

Mattilsynet har invitert næringen, deres samarbeidende etater og forvaltningsstøtte til å delta i øvelsen. Det betyr at både Veterinærinstituttet, Animalia, Veterinærforeningen, Norsk Protein, Nortura, Bondelaget og Landbruks- og matdepartementet deltar i spillet.

– Jeg håper de som eventuelt blir kontaktet underveis, vil være imøtekommende og hjelpe oss, sier øvingsleder Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet.

– Både bønder, privatpraktiserende veterinærer og deler av næringen kan få henvendelser under øvelsen og jeg håper de tar sporty imot disse. Alle slike henvendelser vil bli innledet med «øvelse-øvelse-øvelse», og det er ikke forventet at den som blir oppring/mailet skal gjør noe, utover å svare på spørsmål der og da, understreker Tronerud.

Mattilsynet er pålagt å gjennomføre slike øvelser med jevne mellomrom, og øvde i fjor høst på håndtering av afrikansk svinepest.