Publisert: 06.09.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Rogaland – mangler rammevilkår

I Rogaland har flere ivret for biogassanlegg. Men bortsett fra anlegget på Åna fengsel og gård har ikke veldig mye skjedd.


Rogaland - mangler rammevilkår

I Rogaland har flere ivret for biogassanlegg. Men bortsett fra anlegget på Åna fengsel og gård har ikke veldig mye skjedd.

 – Men vi har fått på plass en felles koordinering eller et arenasted der både næringslivet, avfallsbransjen, energiselskap, landbruk og fylket er med. Det er viktig i seg selv. Det er også nettopp bestemt å gi støtte til biodrivstoff for busser fra 2012, sier svinebonde og tidligere Norsvinleder Olav Røiseland. Han er en av de som jobber for å få til satsing på biogass.

Det finnes konkrete planer om biogassanlegg i både Klepp, Finnøy og Hjelmeland, men de er lagt på is på grunn av manglende lønnsomhet. Det er litt spesielt for Rogaland at energiprisene er  gunstigere enn for resten av landet. Her finnes mulighet til å koble seg på rørnettet og få gass direkte fra Nordsjøen. Dette gjør ikke situasjon enklere for fornybar energi.

– Nei, rammebetingelsene for biogass er ikke gode nok, og særlig ikke for husdyrgjødsel og landbruk. Markedet for biogass har heller ikke vært der, men vi ser en stadig økende betalingsvilje for klimanøytral gass og er positive for fremtiden. Lave energipriser generelt hjelper ikke akkurat til. Samtidig må kostnader på investering og drift av biogassanlegg ned, sier Audun Aspelund, forretningsutvikler i energiselskapet Lyse NEO, Stavanger. Han mener dessuten at klimanytten av å bruke biogass og det å ha med landbruket ikke blir verdsatt av myndighetene i dag. Her må det skje en endring i konkret handling.