Publisert: 16.04.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Røde tall i regnskapet

Annus horribilis. Dette var uttrykk som ble brukt på årsmøtet for å karakterisere det økonomiske resultat i Norsvinkonsernet for 2009. Men kursen er stø, og Norsvinsjefen tror på bedring og internasjonal suksess.

 


Røde tall i regnskapet

Annus horribilis. Dette var uttrykk som ble brukt på årsmøtet for å karakterisere det økonomiske resultat i Norsvinkonsernet for 2009. Men kursen er stø, og Norsvinsjefen tror på bedring og internasjonal suksess.

 

– Internasjonal suksess er helt nødvendig for å holde avlsarbeidet i gang på dagens nivå, slik at vi kan nå målet om å styrke eiernes konkurransekraft, sa administrerende direktør Rolf Ole Tomter i Norsvin til årsmøtet. – Vi lever i en ny verden, og vi må jobbe annerledes. Vi har nå lagt om en rekke rapporterings- og regnskapsrutiner for bedre å overvåke utviklingen. Vi dreier virksomheten sterkere i retning av å drive business. I mens går forsknings- og utviklingsarbeidet ufortrødent videre for å styrke gjennomslagskraften til produktene våre i markedet. Det er de som gir oss framgang og vekst. Vi er gode, men vi vil bli enda bedre, sa Norsvins administrerende direktør Rolf Ole Tomter.

Rolig debatt

– Det er veldig bra at Norsvin nå har lagd en forretningsplan. Men jeg må si at jeg er bekymret for økonomien i konsernet, også når det gjelder driftsresultatets utvikling i morselskapet, sa Kristin Kjølen, Trøndelag. Også andre, for eksempel Rogalands Per Inge Egeland, uttrykte bekymring over tingenes tilstand. Men grundige orienteringer om bakgrunnen for tallene skapte en rolig årsmøtedebatt om regnskapet.

Et rydderegnskap

Av en samlet omsetning på drøyt 210 millioner kroner, ble altså konsernresultatet negativt med 10 984 934 kroner. Regnskapsmessig har 2009 vært et stort ryddeår, hvor Norsvin har tatt kostnader ved å slanke selskapet. Riktignok hadde morselskapet Norsvin et regnskapsmessig overskudd på nesten 5,3 millioner i 2009, men det ligger flere inntektsføringer av engangskarakter bak dette tallet. Styret beskriver imidlertid selskapets finansielle stilling som forsvarlig. Egenkapitalen i morselskapet økte faktisk litt, men det gikk motsatt vei i det internasjonale selskapet. Om lag fem millioner av underskuddet skyldes valutasvingninger alene. Svak dollar gjør verdien av det amerikanske selskapet mindre, men dette valutatapet vil ikke merkes før en eventuelt velger å selge seg ut.

Alt gikk galt samtidig

Det er først og fremst problemene i USA som er skyld i de svake konserntallene. – Finanskrise, H1N1 og påfølgende salgssvikt av svinekjøtt kombinert med kostnadsøkning for produsentene har skapt tunge tilstander i hele svinenæringa. Slaktegrisprodusentene har måttet se på at de har tapt fra 100 og opptil 200 kroner per slaktegris. I en slik situasjon skalker de fleste produsenter lukene på kostnadssida, og planlegger ikke leverandørskifter. Vi fikk alt i fanget på en gang. Men situasjonen er i klar bedring, og de fleste produsentene har i dag svarte tall på bunnlinja igjen. Jeg er overbevist om at Norsvin har ei framtid i USA, og har ståltro på de grep som er tatt. Men vi kan ikke legge fram et liknende budskap neste år, sa markedsdirektør Øystein Jørem blant annet. Totalmarkedet for svin i USA sank som følge av finanskrisen, men Norsvin har likevel økt omsetningen med 40-50 prosent hvert år. Det har naturligvis også gitt økte kostnader.