Publisert: 15.06.2021 Oppdatert: 15.06.2021

Stikkord:

Robutcher – framtidas svineslakting

Sju land deltar i prosjektet med ny slakterobot, et arbeid som ble startet av Ole Alvseike i Animalia for noen år siden. Prosjektet har fått 75 millioner i EU-støtte.


Bildet: Denne prototypen på ­Robutcher-roboten finnes i dag på ­NMBU-Ås. En ferdig utviklet versjon av denne kan trolig gjøre det tunge slakte/skjærearbeidet på gris om fire-fem år. [Foto: Alex Mason]

 

Svin skrev i nr. 5 2019 om den norske slakteroboten og prosjektene Meat2 og MeaTable. Dette kan snu opp ned på slakting av gris. Slakting skjer i dag ved at mage og tarm fjernes først. Med ny metode vil si en fleksibel robot skjære ut kjøttet først og la mage- og tarmsettet ligge igjen til slutt.

 

– Vi vet at hvis vi skal få kostnadseffektive automasjonsløsninger som passer i norsk skala så må det tenkes nytt. I Robutcher-prosjektet prøver vi å lage slike løsninger, sier fagdirektør Fou- og innovasjon Ole Alvseike i Animalia, og professor og prosjektleder Alex Mason på NMBU (t.h.).

 

Dette er å kopiere den gamle slaviske måten å slakte på. Og slakte/skjærejobben på slakterier kan endres fra en sårbar produksjonslinje til flere fleksible celler. Fleksible maskiner overtar det tunge løfte- og skjærearbeidet. Det betyr igjen at det ikke bare er store slakterier som kan investere i en teknologi som automatiser produksjon. Men metoden kan også skaleres og passe større slakterier. Metoden er dessuten mindre sårbar for nedstenginger, for eksempel pandemier, slik kjøttindustrien i verden har opplevd med Covid 19 siste år.

10 internasjonale aktører
Da Svin skrev om dette for to år siden var et spansk universitet involvert i tillegg til NMBU, Animalia, Nortura og noen flere norske aktører. Nå er sju land og 10 internasjonale aktører med i prosjektet som har fått 7,5 millioner Euro (over 75 millioner kr) i EU-støtte. Prosjektet Robutcher ledes av NMBU og har partnere fra alle deler av verdikjeden. Nå i mai ble  prosjektet også presentert på European Robotics Forum. Animalia deltar for norsk kjøttbransje, og de har også ansvar for arbeidspakkene i prosjektet. Ingeniør og professor Alex Mason på NMBU/Ås er prosjektleder.

– Dette er et prosjekt som har potensiale til å endre hele slakterivirksomheten. Kjernen i Robutcher er å utvikle en robotbasert på sensorteknologi og kunstig intelligens, samt integrering av samhandling mellom menneske og robot, sier Mason. Dagens prosjekt går fram til desember 2022, men er noe forsinket p.g.a korona. Prosjektet er konsentrert om slakting av svin, men konseptet kan trolig kopieres også til andre dyreslag som sau og fjørfe. 

– Vi gjør framskritt hele tiden. Men vi tror det vil ta minst fire år før dette er en teknologi som brukes i slakterier, sier Mason. (se www.robutcher.eu)