Publisert: 11.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Robert Johansen satser 11 millioner på smågris

– Det er tøff satsing dette, så det blir ei spennende tid framover. Jeg må jo innrømme at jeg er veldig glad for den rentenedgangen vi ser nå, sier Robert Johansen.


Robert Johansen satser 11 millioner på smågris

– Det er tøff satsing dette, så det blir ei spennende tid framover. Jeg må jo innrømme at jeg er veldig glad for den rentenedgangen vi ser nå, sier Robert Johansen.

Den 32 år gamle nordlendingen er, i likhet med flere andre i den griseekspensive øykommunen, ikke skuggredd. Han har drevet melkeproduksjon på garden i ni år, og regner med å fortsette som melkeprodusent foreløpig. Men nå satser samboeren Monika Nilsen og Robert på å drive sammen også med gris, og bygginga startet sist sommer. Allerede den 15. mars skal første grisinga skje, så da må den første fødeavdelingen være klar til innsats. Da Svin besøkte Johansen i januar skulle montering av innredning starte dagen etterpå. Alle gulvene var heller ikke ferdig støpt. Men arbeidet har gått slag i slag. Grunnarbeidene til det nye store grisehuset ble påbegynt i sommer, og støpinga startet i september.

Robert bygger et nytt grisehus med 45 fødebinger i hver av de to like fødeavdelingene, samt en gjeldpurkeavdeling som er like stor som fødeavdelingen, til sammen 420 kvadratmeter x tre. Huset er 24 meter bredt, 60 meter langt, og det har et tilbygg på 160 kvadratmeter. Det samlete arealet er vel 1600 kvadratmeter, og de skal i sin helhet brukes til produksjon av smågriser for salg.– Planen er å selge alle smågrisene til to slaktegrisprodusenter her på Vega. Den ene bygger nytt, mens den andre gjør om et gammelt fjøs. Jeg har avtaler på salg av 3600 smågriser, forteller Robert Johansen. I driftsplanen er det satt opp et faglig mål om å greie minst 11,5 avvente per kull. Produksjonen vil gi anslagsvis 4,5 millioner i årsomsetning. Det er AK Maskiner som har tegnet og planlagt smågrishuset, og betongelementene er kjørt til Vega fra Jæren. Den samlete investeringsramma for byggeprosjektet er på 11 millioner kroner, dyrematerialet inkludert.

– Jeg er glad for at vi har en lokalbank her som har tro på prosjekter som dette, og at de tør å satse på yngre krefter. Jeg tror ikke at en bank i Oslo uten videre hadde sendt så mye penger til en som ville bygge grisehus på ei Nordlandsøy. Men jeg har tro på dette, og nå blir det viktig å komme raskt i gang og nå produksjonsmålet om 11,5 avvente i kullet. Jeg håper også at rentenedgangen ikke er et blaff som går over med det aller før ste. For meg betyr hvert prosentpoeng ned på renta sekssifrete beløp i sparte renteutgifter. Jeg er jo ikke helt gjeldfri fra før heller.

– Regnet du på økonomien i melkeproduksjonen før du bestemte deg for å satse på gris?– Ja vi gjorde det, men jeg fant ikke de samme mulighetene der som for grisen. Jordgrunnlaget er slik at vi må legge inn betydelige grovfôrkjøp i melkeproduksjonen vår også. Jeg husker at det var snakk om å starte en grisepurkering her på Vega for fire-fem år siden, men det ble ikke noe av. Jeg hadde så vidt tenkt på gris før, så derfor var det lett for meg å gire meg opp når planene om gris kom opp igjen. For meg var det snakk om nå eller aldri, sier Robert Johansen.