Publisert: 21.10.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ring 950 09 000 for hjelp

Opplever du hverdagen som bonde vanskelig? Har du behov for en å snakke med? I åtte kommuner fra Randaberg i nord til Brusand i sør kan du nå ringe 950 09000.


Ring 950 09 000 for hjelp

Opplever du hverdagen som bonde vanskelig? Har du behov for en å snakke med? I åtte kommuner fra Randaberg i nord til Brusand i sør kan du nå ringe 950 09000.

Figgjo, Rogaland En av de som har vært med på å dra i gang dette er bonde sjøl. Erling Søyland (44), for øvrig den eneste aktive driveren i Tjessem Samdrift, forklarer det slik; – Jeg var med i Forum Ku og opplevde å få en del telefoner og spørsmål fra bønder, familiemedlemmer eller naboer om alt fra de helt nære, enkle praktiske ting, til mer kompliserte og alvorlige ting. Noen hadde problemer med å takle byråkratiet og papirarbeidet, andre hadde økonomiske problemer, og noen havnet i livskriser av ulike slag. Jeg prøvde å ringe rundt for å sjekke ut hvor det kunne være hjelp å få, men det ble veldig ofte mange telefoner for å treffe den rette som kunne ta beslutninger. Da tenkte jeg at støtteapparatet rundt bonden må bli bedre, sier Erling Søyland.

 

Støttenettverk

I to-tre år har han sammen med andre jobbet for å prøve å utvikle et nettverk av støttespillere som en kan bruke for å hjelpe bønder og familiemedlemmer i alt fra enkle, praktiske spørsmål til tyngre og mer sammensatte. En rekke offentlige og private instanser har stilt seg positive til å stå bak et slikt tilbud. Både fylkesmannens landbruksavdeling, ulike landbruksorganisasjoner, landbruksbedrifter, banker og kommuner har stilt seg bak.

1. september

Derfor har et nytt prøveprosjekt sett dagens lys i Rogalandskommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Klepp, Time, Hå og Gjesdal. Den 1. september startet «Til for bonden». Mellom klokka 9 og 21 kan du ringe gratis 950 09000. Vaktordningen er lagt opp slik at du møter bønder med lang erfaring og stort kontaktnett fra bondeyrket. Det stilles strenge krav til vaktene, som har fått spesiell opplæring. Vaktene har taushetsplikt. Men bak seg har de et kontaktnett av kompetente folk på ulike områder som kan ta utfordringene videre. Og vaktene er der for alle, enten det er bonden sjøl, familiemedlemmer, naboer eller andre som ringer. Poenget er at de bryr seg. Vi besøkte Erling Søyland tidlig i oktober, og det var nok ikke så veldig mange som hadde ringt den første måneden. Men så er da tilbudet også helt nytt, og mange kjenner antakelig ikke til det. – Mange bønder har et stort arbeidspress i dag, og de har stort ansvar. Mange er også alene om drifta, og mange opplever usikre økonomiske rammer. Det er ikke vanskelig å forstå at en kan komme i situasjoner der oppgavene blir større enn den enkelte greier å håndtere sjøl. Da vil det være bra å kunne snakke med andre om hvordan en har det. Kan vi hjelpe en eller flere så er det verdt det, sier Erling Søyland.