Publisert: 10.12.2019 Oppdatert: 10.02.2020

Stikkord:

Rimelige slaktegrishus i sandwich

Det er mangel på slaktegrisplasser, men utfordringen i dag er høye byggekostnader. Fjøssystemer lanserte et nytt type konsepthus på Gris i ‘19 der en kan bygge et konsesjonshus én million rimeligere.


Nr. 9 – 2019

 

Bildet: Tegning av et konsepthus i sandwichelementer fra Fjøssystemer.

 

Fjøssystemers datterselskap Fjøssystemer Bygg har sett på hvordan en kan klare å lage et funksjonelt slaktegrishus rimeligere. Idéene ble lansert på Gris i ’19, og er tatt fra nye grisehus i Danmark samt grisehusene til Erik Ravndal ved Ålgård i Rogaland. Ravndal bygde rimelig slaktegrishus i sandwich for ca. 15 år siden, og de holder bra fortsatt. Grisehuset til Ravndal ble omtalt i Svin for noen år siden.

– Danmark har fullspaltegulv og litt andre krav enn oss, vi kan derfor ikke kopiere direkte derfra. Men vi mener å ha funnet fram til en enkel løsning som kan fungere, forteller Kjetil Olsen i Fjøssystemer. Et vanlig rimelig konsesjonshus til slaktegris koster i dag ca. sju millioner kroner hvis vi er i Rogaland, og én million eller halvannen mer på Østlandet/Trøndelag. Med det nye konsepthuset kan byggingen bli rundt én million rimeligere mener Fjøssystemer, avhengig av hva slags fôrings­anlegg og innredning en velger.

Stålbuer og åpen himling
Grisehuset Fjøssystemer har tegnet måler 47,2 x 21,2 meter innvendig (1000 m2). Midt i bygget har de en fem meter bred gang med innslusing, kontor, ser­vicerom i ene enden og lagerrom kombinert med utlastning i andre enden.

– Men det er også mulig å bygge utvendig utlasting på endeveggene, sier Olsen. På hver side av midtgangen har de to slaktegrisavdelinger med plass til 336 griser i hver (1,15 m2 per gris). Her er det åpen himling med 2,40 meter takhøyde ved langvegg, og over fem meter midt i huset. To rader med veggventiler på hver langside ­sørger for ventilasjonsluft. Det er fire rekker med binger, og gjødselareal (vakuumutgjødsling) mot gang.

– Med to lange brede gjødselrenner blir huset enkelt og rimelig å bygge, sier Olsen.

Sandwich i tak og vegger
Det som er spesielt ved huset er at det har sandwichelementer både i tak og vegger.

– I veggene kan det være en ringmur helt nederst, eller sandwich kan kombineres med 80 til 100 cm høye betongelementer. Alternativt kan vi forsterke sandwich nederst med glassfiber eller stålplater, forklarer Olsen. Ventilasjon med veggventiler i et så bredt bygg er noe spesielt, men Fjøssystemer har fått eksperter til å regne på dette og har en funnet en løsning som skal fungere. Viktig for at dette skal fungere er at denne typen hus er utstyrt med romvarme som standard. Og på gjødselarealet vil det være overrislingsanlegg.

Glassfiber eller plastinnredning
Inne i huset kan en velge noe ulike løsninger. Innredningen kan være i glass­fiber, eller i paneltechplater i plast som er rimeligere. Bingene måler henholdsvis 2,60 x 4,80 langs yttervegg, og 2,50 x4,80 mot midten av huset. Fôring kan være både i langtro eller tørrfôrings­automater som gir rimeligste løsning.

– Men selve huset blir det samme, og det blir et enkelt hus å sette opp for ulike entreprenører i hele landet. Vi jobber med en entreprenør i Rogaland for å prise et slikt bygg, i tillegg til at Fjøssystemer Bygg vil ha en pris på dette, opplyser Olsen. Selskapet har valgt å lage et grisehus med to store avdelinger fordi dette blir klart rimeligst.

– Det finnes mange hus med to avdelinger som fungerer godt i dag, og det er sjelden noen stor utfordring å få tak i 330 smågriser på en gang. sier Olsen.

Større alternativ bruk
Huset Fjøssystemer bygger i sandwich vil ha kortere levetid enn et betonghus. Det bør være avskrevet på 15 – 20 år, men huset hos Ravndal har stått i 15 år og er fortsatt et godt hus. Med åpen himling og fem meter høyde i mønet kan også slike hus ha større alternativ verdi enn dagens hus med tre meter takhøyde hvis en slutter med gris, tror Olsen. Bygges det enkelt som her, kan det også være mulig å skru ned huset og flytte. Kanskje det er mulig å få godkjent høyere avskrivingssats, eller/og bruk av leasing hvis en setter opp et slikt hus.

– Bygging er i dag er svinedyrt, og vi må snu hver stein for å få ned kostnadene, sier Olsen.

Kjetil Olsen, Fjøssystemer