Publisert: 22.02.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Riktig landbruksutdanning i 2020

Høyere landbruksutdanning skal bli bedre og mer målrettet. De tre studiestedene som tilbyr slik utdanning går nå sammen om å finne riktige studietilbud fram mot 2020. En markedsanalyse skal hjelpe til.

 


Riktig landbruksutdanning i 2020

Høyere landbruksutdanning skal bli bedre og mer målrettet. De tre studiestedene som tilbyr slik utdanning går nå sammen om å finne riktige studietilbud fram mot 2020. En markedsanalyse skal hjelpe til.

 

Søkningen til alle landbruksstudier har gått ned de siste åra, og mange studieretninger har blitt lagt ned. I dag er det bare tre institusjoner i Norge som tilbyr høyere offentlig landbruksutdanning, og de tre er Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB), Høgskolen i Hedmark (HH) og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT). En utredning viser at næringen, forvaltningen og rådgivningen vil trenge flere landbruksakademikere i åra som kommer enn de som utdannes nå.De tre utdanningsstedene for høyere landbruksutdanning har derfor gått sammen om et felles prosjekt som heter ”Rett landbruksutdanning 2020”. Samarbeidsprosjektet skal resultere i framtidsrettet landbruksutdanning som er bedre tilpasset næringas behov og studentenes interesser. I det femårige prosjektet tas det blant annet sikte på å lage felles markedsføring og samordning av de studietilbudene som tilbys fra de tre studiestedene. Det skal også gjennomføres en felles markedsanalyse av framtidig kunnskapsbehov sett fra ungdommens og næringas side.