Publisert: 11.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Rettssak om husdyrkonsesjon

I februar kommer saken mellom Mørk Engebretsen Invest (MEI) og Staten om brudd på husdyrkonsesjonsreglene opp for retten.


Rettssak om husdyrkonsesjon

I februar kommer saken mellom Mørk Engebretsen Invest (MEI) og Staten om brudd på husdyrkonsesjonsreglene opp for retten.

 

MEI fra Skiptvet i Østfold er eid av Ove Henrik Mørk (72%) og Svein Engebretsen (28%). Disse pluss fem andre personer/ foretak ble våren 2006 i lagt ei bot på 5,65 millioner for brudd på konsesjonsreglene i årene 2004 og 2005. Dette ble anket. I en omfattende anke anfører MEI blant annet at de er utsatt for forskjellsbehandling sammenlignet med slaktekyllingprodusenter i Haltdalen i Trøndelag.

Anken førte fram på et par punkter. Antall deltagere sett på som en enhet ble redusert til totalt fem, perioden ble kortet med tre måneder og boten dermed redusert til 3 862 200 kr.

Dette var likevel ikke tilstrekkelig for MEI, og saken skal opp i Oslo Tingrett andre uka i februar. Den omstridte boten er 300 kr per konsesjonsenhet og beregnet ut fra 12 874 konsesjonsenheter for mye i perioden 1. april 2004 til 31.12 i 2005.

Dette er en omfattende sak der staten gjennom fylkesmannen i Østfold også engasjerte Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning (NILF) til å lage en rapport om samarbeid i svineproduksjon i henhold til husdyrkonsesjonsregelverket. I rapporten kommer det blant annet fram at det foregår en betydelig grad av risikooverføring fra aktørene til aksjeselskapet MEI. Men i rettsaken har MEI oppført en av rapportforfatterne som vitne.

SVIN har tidligere skrevet om MEI ved flere anledninger, blant en artikkel om kjøp av korn med prisnedskriving i nr 5/2005. I fjor ble det søkt om å få bygge et nytt grisehus på nesten 5500 m2.